Monthly Archives دسامبر 2022

همه آن چیزی که باید در رابطه سایز و جنس ناودانی بدانید

ناودانی یکی از مقاطعی است که به صورت گسترده در صنعت های مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد. آیا از خودتان سوال کرده اید که علت اصلی استفاده از آن در صنایع مختلف چیست؟ بله، درست حدس زدید، ناودانی در سایز و اندازه ها و جنس های مختلفی تولید می شود که همین امر موجب می شود تا تمامی صنایع بتوانند آن را مصرف کنند. اگر می خواهید که با انواع سایز ناودانی و جنس های این محصول آشنا شوید، در ادامه با ما همراه باشید. ما در ادامه هر آن چه باید در رابطه با سایز و ج...

Read More

معروفترین سوغات زنجان چاقو

مسافرانی که نام و هنر مشهور مسگری زنجان را از بزرگان خود به یاد دارند و زمانی پس از چاقو، صنایع مسی این شهر را به عنوان سوغاتی به همراه می بردند، اکنون درگذر از زنجان و یا سفر به این شهر در یافتن مسگرخانه های این شهر که از بیش از 500 کارگاه تنها نمونه هایی از آن باقی مانده است، با مشکل مواجه می شوند .

درباره صنایع دستی زنجان

دراستان زنجان رشته های مختلف صنایع دستی رواج دارد، از آن جمله گلیم بافی در ابهر، قیدار و زنجان روستاهای آن گیوه دوزی ابریشمی و نخی در انگوران و زنجان، چاروق دوزی در شهر زنجان، رنگرزی در ابهر، زنجان، قیدار، سفالگری در رو...

Read More