Krunal Pandya در فرودگاه بمبئی متوقف شد به اتهام حمل طلای نامشخص

Krunal Pandya در فرودگاه بمبئی متوقف شد به اتهام حمل طلای نامشخص

کرونال پاندیا در لیگ برتر 2020 هند برای بمبئی هند بازی کرد.© BCCI / IPL


منابع DRI گفتند ، کریکت کرونال پاندیا روز پنجشنبه توسط اداره اطلاعات درآمد (DRI) در فرودگاه بین المللی بمبئی بازداشت شد ، به اتهام داشتن طلای نامشخص و سایر اشیا valu با ارزش. منابع گفتند كه كرونال اندكي پس از ساعت 5 بعدازظهر با پرواز از امارات متحده عربی بازگشت كه توسط پرسنل DRI در فرودگاه متوقف شد. کرونال بخشی از تیم هند بمبئی بود که در 10 نوامبر با شکست دادن پایتخت های دهلی در مسابقه پایانی دبی ، رکورد پنجمین عنوان IPL خود را به دست آورد.

اخبار

مباحث ذکر شده در این مقاله