Breakdancing در میان 4 ورزش جدید که برای بازیهای المپیک 2024 پاریس چراغ سبز نشان داده شده است

Breakdancing در میان 4 ورزش جدید که برای بازی های المپیک 2024 پاریس چراغ سبز داده شده است

رقص بریکینگ ، اسکیت بورد ، موج سواری و کوهنوردی ورزشی برای المپیک 2024 تصویب شده است.© خبرگزاری فرانسه


Breakdancing یکی از چهار ورزش جدید همراه با اسکیت بورد ، موج سواری و کوهنوردی ورزشی بود تا روز دوشنبه چراغ سبز المپیک را برای حضور در بازی های پاریس 2024 دریافت کند. این چهار ورزش در حالی برگزار شد که هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک (IOC) برای تأیید برنامه پاریس 2024 تشکیل جلسه داد. اسکیت بورد ، کوهنوردی ورزشی و موج سواری قبلاً به بازی های المپیک 2020 توکیو اضافه شده است که به دلیل همه گیری ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاد.

بیشتر برای دنبال کردن …

تبلیغ شده

اخبار

مباحث ذکر شده در این مقاله