۱۴ راهکار تقویت فن بیان برای سخنرانی – مطالعه شریف

گهگاه پیش میآید که در حین حرف بدون چاره میشویم به هر عاملی تن صدا و لغات مدنظرمان را تغییر‌و تحول دهیم. احتمالا پای حرف اساتید یا کسانی نشسته اید که آن گاه از ۱۰ دقیقه خسته شدید و احساس خواب آلودگی کردید. همت نمایید در بعضی مواقع لبخند به لب حرف بگویید، به خصوص هنگامی که یک عدد از مخاطبان شما سوال می پرسد یا نظری ارائه می دهد. بسته به همین که شنوندهتان در چه سطحی است و چه اطلاعاتی از مسئله گزینه بحث دارد، به گونه ای سخن نمایید که تماما متوجه منظورتان شود. یکی از از قابل اعتماد ترین مهارت هایی که به ما کمک می کند که شخص چه میزان در کارهایش صداقت دارد، لهجه تن است. اگر جلسهای کلیدی دارید می توانید قبل از آغاز آن یک فنجان چای نعناع بخورید. خندیدن امداد می نماید خستگی از تن آن ها خارج رود و دوران بیشتری حساس انرژی بالا یار شما می مانند. یعنی صدای شخصیت شما همیشه زودتر از خویش شما به گوش می رسد و یکی از مهمترین راه ها برای ساختن یک شخصیت نافذ و تاثیر گذار، شایسته صحبت گفتن است. هر چه روزگار بیشتری به جهت تمرین بگذارید، خوش کلام خیس خواهید بود. کلاس گویندگی و رشته بیان یا این که عصر آموزش سخنوری و فن بیان شما دارای سه شاخصه مهم شامل کنترل تنفس، تکنیکهای سخنوری و ابزارهای سخنوری مهارت خواهید داشت. قطعاً به مرور در همین راستا پرورش زیادی خواهید داشت. اگر بتوانید همین دو عمل را با نیز انجام دهید، برد در دستان شماست. صدای خود را ضبط نمایید و به آن گوش دهیدتا بتوانید ذیل و بم صدایتان را بشناسید. همینطور نوشیدن آب هر 10 دقیقه یک بار، سبب ساز می شود تا بتوانید خستگی در کنید و تمرکز خویش را بالا ببرید. می توانید یک خودکار بین لب های خویش بگذارید و کلام کنید تا اقتدار لب ها و لهجه تان عمده شود و زیباتر کلام بگویید. علاوه بر این سبب می شود مخاطبان تان شما را شخصی کلیدی دیتاها و آگاهی های بالا تشخیص دهند. برای افرادی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استعمال از فن ابلاغ به انگلیسی ، شما ممکن است می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.