یونیت فرینو

یونیت فرینو

یونیت فرینو

 طراحی یونیت دندانپزشکی اصلی ویژه ای دارد. طراحی باید طوری باشد که وسایل به راحتی در دسترس دندانپزشک قرار گیردهمینطور هنگام طراحی باید به خودداری از نشر عفونت دقت شودسطوح یونیت می بایست کاملا صاف و صیقلی باشد تا به راحتی ضدعفونی و تمیز گرددهمینطور رنگ آن نباید تحت تأثیر محلول های ضدعفونی کننده،خراب شوداعتنا به استعمال ازغلاف های یکبارمصرف به جهت اینسترومنت ها در یونیت سفارش می شوداین اینسترمنت ها از ایجاد عفونت و انتشار آن در دربین بیماران جلوگیری می نماید. 

اجزای یونیت دندانپزشکی

 نسل تازه یونیت صندلی های تولیدی به وسیله شرکت فرازمهر اصفهان اصلی بخش های پایین هستند صندلی و پشتی ( که بخش مرکزی را تشکیل می دهد ) تابلت پزشک (تابلت دارای دستگاه) جعبه باکس چراغ یا این که لایت کراشوار ( شامل بخش های متفاوتی زیرا ، حمام لیوان پرکن و پیاله شور است.) تابلت منشی باکس تاسیسات

یونیت دندانپزشکی| طراحی

طراحی یونیت دندانپزشکی حیاتی ویژه ای دارد. طراحی بایستی طوری باشد که وسایل به راحتی در دسترس دندانپزشک قرار گیردهمچنین هنگام طراحی باید به خودداری از انتشار عفونت دقت شودسطح های یونیت می بایست تماماً صاف و صیقلی باشد تا به راحتی ضدعفونی و تمیز گرددهمچنین رنگ آن نباید تحت تأثیر محلول های ضدعفونی کننده،خراب شودتوجه به استفاده ازغلاف های یکبارمصرف برای اینسترومنت ها در یونیت توصیه می شوداین اینسترمنت ها از تولید عفونت و تکثیر آن در در میان بیماران جلوگیری می نماید

 

تجهیزات دندانپزشکی

 امروزه حیاتی ترقی علم و تکنولوژی دندانپزشکان برای ارائه سرویس ها بهتر و راحتی مراجعان خود زمان معالجه تهی دست تجهیزات دندانپزشکی بروز و کارا هستند به خصوص این که در مراجعه به دندانپزشکی مسلما وسایل و تجهیزات کار نظر مراجعه کنندگان را به خود جلب مینماید، از یونیت یا صندلی مریض گرفته تا وسایلی که دندانپزشک آن ها را به جهت معالجه دندانشان به کارگیری میکند،همچنین بهداشت و استریلیزه بودن محیط دندانپزشکی برای مراجعان زیاد مناسب هست و باعث راضی بودن و خشنودی آن ها میشود.

 :منبع

جم دنتال