کربن اکتیو یا کربن فعال چیست؟

مدل مزو تخلخل کلیدی منافذ یک تا 25 نانومتری بوده و ماکر تخلخل قطر منافذش 25 نانومتر است. این عنصر حدود 18.5 درصد از چگالی تن را تشکیل داده است. از هر ماده ای کلیدی % کربن بالا به تیتر ماده خام اول در ساخت کربن فعال می اقتدار به کارگیری کرد. از فیلترهای GAC همچنین می توان برای از میان بردن مواد شیمیایی به کارگیری کرد که بوی نامطبوع یا این که طعم و مزه به آب مانند سولفید هیدروژن (بوی تخم مرغ) یا کلر می دهند. این دیتاها صرفا فیلترهای GAC را نشان می دهد. برای قطع کردن کربوهیدرات ها، ماسک و فیلترهای هوای فشرده در صنعت های شیمیایی، کربن فعال به کار می رود. در صنعت های شیمیایی وجود گازهای خطر آفرین و مضر که در فرآیند گوناگون ایجاد ایجاد می شوند به شدت تن درستی انسان و سیستم تنفسی را زیر شعاع قرار می دهند. به عنوان مثال، کربن فعال های میکروتخلخل که بخش اعظم برای حذف طعم و بو مورد به کارگیری قرار میگیرد، کلیدی منافذ یک نانومتری است. در اثر اتصال کربن فعال های پودری همین مواد به شکل استوانه ای و میله ای تبدیل شده و حیاتی نام کربن اکتیو میله ای یا این که اکسترود مورد به کار گیری قرار میگیرند. چوب طبیعت نارگیل و گردو و غیره در رخ ادغام شدن با اسید سولفوریک و سایر مواد شیمیایی به خمیر تبدیل می گردند و در نهایت در محیطی اصلی دمای 500 تا 800 سکو سانتی گراد حرارت داده خواهند شد. به کربن فعال یا این که کربن اکتیو، زغال فعال هم می گویند. کلیدی اعتنا به این که اغالب برندهای تولید کننده این مواد خارجی می باشند، لذا نوسانات ارز هم بر ارزش اثرگذار است. از این ترکیب در کرم های لایه بردار به کارگیری می شود و ماسک های آن را به طور معمول حساس اسم ماسک سیاه و یا این که بلک ماسک در بازار به فروش می رسانند. با ترین ویژگی کربن فعال این است که اهمیت حجم کم، مساحت سطح بالایی را تولید می کند و این موضوع کربن فعال را به یک ماده ارزشمند تبدیل کرده است. کربن فعال پودری جذب سطحی بالایی نسبت به حجم دارد، ولی به برهان ریز بودن ذرات افت فشار بالایی ایجاد می شود. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از کربن فعال تولید ، شما احتمالا می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.