کاربرد پتاسیم هیدروکسید از نوشابه تا باتری ماشین

در روند شیرینسازی و تصفیهی گاز طبیعی از پتاس برای حذف اسیدهای آلی و ترکیبات گوگردی استعمال میشود.، دی اکسید کربن، گوگرد تری اکسید و نیتروژن تری اکسیدی که در جریان گاز وجود دارااست به امداد پتاس جذب و حذف میشوند. از هیدروکسید پتاسیم به جهت ایجاد سایر ترکیبات پتاسیم مثل پرمنگنات پتاسیم، کربنات پتاسیم، فسفات های پتاسیم مانند دی فسفات تترا پتاسیم، برومات پتاسیم، یدات پتاسیم، سیانید پتاسیم، ایجاد رنگدانه ها، ایجاد شیشه، ایجاد صابون های مایع کلیدی میزان مرغوب بودن بالا، خنثی سازی محلول های اسیدی و در ایجاد مواد شیمیایی استعمال می شود. در طی فرایندهای پالایش کردن نفت و محصولات ایجاد شده از گاز طبیعی، این ماده هم در حذف اسیدهای آلی و البته ترکیبات گوگرد اثر گذاری به سزایی دارد. همین ماده غیرقابل اشتعال هست و در ایجاد مواد شیمیایی زیرا پرمنگنات پتاسیم ، پالایش نفت و ایجاد بنزین و ترکیبات پاک کننده مورد استعمال قرار می گیرد. KOH، مانند NaOH، به تیتر منشا OH−، یک آنیون اهمیت ویژگی هسته صلح و دوستی بالا کار می نماید که می تواند به پیوندهای قطبی، هم در مواد معدنی و هم در مواد آلی، حمله کند. قابل احتراق نیست، البته تماس اساسی آب یا این که رطوبت ممکن می باشد گرمای کافی به جهت اشتعال مواد قابل احتراق ایجاد کند. در زمان ساخت بیودیزل از روغن ها و چربی ها، نقش کاتالیزور را بازی می کند. در ایجاد باتریها پتاس به سدیم هیدروکسید ترجیح داده میشود، این ماده پایین تیتر یک الکترولیت نیز در سلول های سوختی عمل می کند. هیدروکسید پتاسیم (KOH)، که به طور معمول به عنوان پتاس سوز آور شناخته می شود ، حیاتی استفاده از الکترولیز کلرید پتاسیم اساسی فناوری سلول غشایی تولید می شود. این ماده اهمیت الکترولیز کلرید پتاسیم اساسی فناوری سلول غشایی ایجاد می شود. به جهت ساخت هیدروکسید پتاسیم تا آخرها قرن نوزدهم از واکنش کربنات پتاسیم با محلول هیدروکسید کلسیم بدست می آمد البته هم اکنون از مراحل الکترولیز محلول کلرید پتاسیم بهره برداری می شود. همین جور نمک گهگاه در صنایع غذایی و آشامیدنی به عنوان جایگزینی به جهت نمک ساختهشده از کلرید سدیم به کار گیری میشود. مخلوط فسفوروس اسید حیاتی پتاس به طور منظم بر روی گیاهان اسپری می گردد تا از بیماریها و آفات گیاهان پیشگیری شود. تاسیم هیدروکسید خالص می تواند از واکنش سدیم هیدروکسید اساسی پتاسیم بدست آید. در صورا به کارگیری از همین ماده حالتی نرمتر از صابونهای معمولی ساخته شده حیاتی سدیم هیدروکسید دارند. به برهان پایداری بالا و نقطه ذوب تقریبا کم، همین ماده غالباً به رخ گلوله یا میلهای ذوب میشود؛ این ساختارها مرحله کمتری دارا‌هستند ریلکس تر جابه جا میشوند. جهت مطالعه درباره آناتومی حشرات از پتاسیم هیدروکسید در آزمایشگاه استفاده میگردد، همینطور از پتاس به جهت تهیه و تنظیم یک سری ماده شیمیایی که پتاسیم دارا‌هستند مثل پتاسیم آلومینات، فرمالیت، برومید و … در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پتاسیم هیدروکسید ساختار لطفا به مشاهده از وب سایت ما.