چرا از این خط مشی استفاده می کنید؟

این به همین ادله می باشد که حالت گذشته آنان مشخص هست هنگامی که آنان برای پوشش بیمه درمانی به شرکت مراجعه می کنند و می دانند که قبلاً تشخیص دیتا شده اند. درصورتیکه فرد غربالگری شود و مشخص و معلوم شود که به ترازو به اندازه سالم نمیباشد یا حیاتی یک بیماری قبلی است، ممکن میباشد از بیمه شدن به وسیله کمپانی منع شود. یک عدد از مواردی که در آیتم بیمه درمانی انفرادی که می تواند هزینه متعددی را برای اشخاص در رخ پذیرش در شرایطی که از قبل یک بیماری جدی وجود داراست که می تواند گران باشد مانند سرطان هزینه زیادی داشته باشد، این هست که حق بیمه ماهیانه ممکن هست ولی مضاعف اکثر از حد میانگین ​​برای این اشخاص باشد. این مدام قابلیت و امکان پذیر وجود ندارد زیرا ممکن است در پارکینگ ضربه بخورید و هیچ تصوری از این که چه کسی به شما ضربه زده هست نخواهید داشت. چه پدر و مادری باشید، چه جوانی که به تازگی از دانش کده فارغ التحصیل شده‌اید، یا فردی که در میانه زندگی خویش به دنبال یک شرکت بیمه درمانی می باشد که بهترین علایق شما را در ذهن داشته باشد، باید بیمه سالم Humana Gold را تحلیل کنید. این تحلیل فیزیکی به کمپانی بیمه سلامت، مثل هومانا گلد، اذن می‌دهد تا نگاه دقیقی به فرد داشته باشد تا تشخیص دهد که فرد به ترازو به اندازه برای پوشش تندرست است. بعضی از کمپانی ها ممکن هست فقط از یک شخص بخواهند که یک سؤال را پر نماید تا نشان دهد که از تندرست بالایی برخوردار هستند، البته برخی کمپانی ها در واقع نیاز به تحلیل فیزیکی دارند. به غیر از استثنائاتی که در پایین ذکر شده است، سیاست های خط مستقیم توسط UK Insurance Limited پذیرفته شده است. ≈ تا 15٪ تخفیف شامل 2 بخش است: 10٪ تخفیف به جهت سیاست هایی میباشد که به رخ آنلاین خریداری می شوند، تنها به جهت سال اولیه اعمال می شود و 5٪ تخفیف در رخ مخلوط سیاست های ساختمان و محتوای مالکان. برای ارتفاع عمر خط مشی ترکیبی اعمال می شود. 97 درصد از کل شرکت‌های بیمه جدید و نمایندگان کمپانی MLM، لیست‌های خویش را کامل شدن مینمایند و در یک یا دو سال دیگر از تجارت بیرون می‌شوند. این سیاست 20 ساله می تواند پول نقد یا این که درآمدی را برای همسر بازمانده شما مهیا کند که برای حفظ از همین مورد ها استعمال می شود. چیزهایی وجود دارد که می بایست به آن ها نگاه کنید و برای بخش اعظم مردم، میزان دارایی است. بیشتر شرکت‌های بیمه عمر به شما اذن ارائه می کنند تا یک معافیت از حق بیمه را به اکثر بیمه‌نامه‌ها بیشتر نمایید که می‌گوید درصورتیکه طبق معمول دستکم ۶ ماه از عمل افتاده باشید، کمپانی بیمه قدمت وارد فعالیت می گردد و تا هنگامی که شما از فعالیت افتاده‌اید از حق بیمه شما چشم‌پوشی می‌کند. حتی چنانچه به جهت بقیه عمر شما باشد.