پاکستان و نیوزلند، پنجمین به‌روزرسانی امتیاز زنده T20I: بابر، رضوان شروعی عالی دارند

پاکستان در مقابل نیوزلند، پنجمین به‌روزرسانی زنده T20I: تام لاتام و بابر اعظم.© AFP

پاکستان در مقابل نیوزلند، پنجمین به‌روزرسانی زنده T20I:نیوزلند برنده مسابقه شد و پاکستان را در پنجمین و آخرین مسابقه بین المللی بیست 20 در راولپندی در روز دوشنبه فرستاد. برای نیوزلند، جیمز نیشام و بلر تیکنر با هزینه کول مک‌کانچی و مت هنری وارد میدان شدند. پاکستان که این سری را با نتیجه 2-1 رهبری می کند، دو تغییر را نیز انجام داد و احسان الله و محمد حارس را به جای فخار زمان و زمان خان به میدان آورد. (کارت امتیاز زنده)

موضوعات ذکر شده در این مقاله