هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

در ادامه در مورد ارزش گونه های فشارشکن هیدرولیک بحث و راهنمای خرید کردن فشارشکن هیدرولیک قابل قبولی در اختیار شما قرار خواهیم داد. در ادامه به شکل مفصل در رابطه اصلی شیر های فشار شکن انواع شیر فشار شکن هیدرولیک مشاجره خوا هیم کرد. سیستم موازی ( موازی بسته شدن فشار شکن ها به هم ) افت فشاری را که می خوا‌هیم حیاتی دو یا این که یکسری فشارشکن تامین می نماییم به این شکل که افت فشار را بین شیرهای فشار شکن تقسیم می کنیم . یا این که در شرایطی که برای تامین آب یک ساختمان یکسری طبقه که برای هر طبقه یک میزان افت فشار نیاز داریم از سیستم موازی به جهت قرار دادن فشار شکن ها در مسیر انتقال استفاده می کنیم. به بیان خوبتر وجود پایلوت در شیر فشار شکن میراب سبب ساز می شود مطمئن باشیم در خروجی همواره فشار مورد نیاز را داریم حتی درصورتیکه فشار در وروردی ناچیز یا این که شود. مهم دقت به این که شیر در اختیار گرفتن خودکار فشار( فشارشکن یا به عبارتی PCV Type 39-02 ) جهت سیال بخار استفاده می شود ، قطعات تحت در شیر وجود داراست : منشاء کندانس: برای حفاظت از دیافراگم در در مقابل ارتقا دما و اثر گذاری مستقیم بخار و کارایی مناسب دیافراگم از منشاء کندانس استفاده می شود. نیروی به وجود آمده از سوی سیال سبب بستن مسیر جریان می شود و نیروی مخالف از سوی فنر گرفته و رغبت به باز نمودن مسیر جریان دارد. کنترلر همین عدد با مقدار از پیش تعریف شده مقایسه کرده و به کمک پوزیشنر سیگنال نیوماتیکی ضروری برای باز یا بسته شدن شیر را به اکچوایتور شیر ارسال می نماید . حساس کاهش فشار درخروجی شیر ، نیروی فنر بر نیروی دیافراگم کمکی غلبه کرده شیر راهنمای Eرا مقداری بازتر می کند و در عاقبت به بخار اذن می دهد تا از طرز لوله Dبه قسمت زیرین دیافراگم Kمنتقل گردد که متعاقبا باعث خواهد شد تا شیراصلی Hدر در مقابل فنر مربوط به خویش Gباز شده و اجازه عبور میزان بیشتری از سیال راداده تا همین که فشار پایین دست به مقدار از پیش انتخاب شده خویش برگردد. به طوری که دارای ارتقاء فشار، پاپت حرکت کرده و روغن از پمپ به مخزن تخلیه می شود. کاهش فشار به وسیله دو شیر وقتی سفارش می شود که فشار اول 200psi یا بخش اعظم و یا نسبت کمتر فشار 1 به 4 باشد به عنوان مثال کمتر فشار از 250 psi تا 50 psi جریانی که تا حد زیادی نوسان دارااست را از دو مرحله کاهش فشار سریالی به کارگیری می نماییم که شیرها ذیل تفاوت فشار زیادی قرار نمی گیرند و در سرانجام عمر شیرها طولانی خیس می شود . درصورتیکه شما هر جور سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و نحوه استفاده از فشار شکن جک هیدرولیک دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.