مقاوم سازی ساختمان

در این شیوه که سبب به کمتر دامنه ی نوسانات بنا و نهایتا کاهش جابه جایی آن و قسمت های داخلیش می گردد، قابلیت و امکان ریزش ساختمان به شدت کمتر می یابد. مقاوم سازی اساسی استفاده از ژاکت فلزی به روش های موضعی، دورپیچ و نواری شکل می پذیرد و نهایتا سبب ساز به افزایش مقاومت می گردد. مقاوم سازی در پروسه ی بازسازی ساختمان نیز انجام می شود و حساس همین عمل علاوه بر افزایش مقاومت ساختمان در برابر بارهای وارده، عمر اثرگذار آن هم ارتقا می یابد. مهندسین رادیاب با سال ها کارایی در زمینه مقاوم سازی، سازه های اکثری را تقویت کرده و در اختیار مردم قرار دیتا اند. اهمیت استعمال از پوشش های ساخته شده از نوارهای فیبر کربن، آرماتورهای مازاد محصور شده یا این که مراحل شاتکریت خشک، می توان پیرایش ناکافی آرماتورها یا نقص طراحی در اتصالات تیر – ستون (کمبود میلگردهای محدود کننده ی عرضی) را رفع کرده و اتصالات را بهسازی نمود. نوارهای تقویت کننده فیبر کربن FRP فارغ از تولید دشواری اضافی، بنا را در برابر بارهای زلزله مقاوم کرده و در نتیجه از شدت آسیب های وارده کاسته میشود. در استعمال از این روش برای مقاوم سازی بایستی توجه شود که جداگر لرزه ای فقط برای محدوده ی خاصی از ارتفاع و چگالی سازه مناسب است. استفاده از ژاکت بتنی هم به بهبود عملکرد بنا یاری می نماید در استفاده از ژاکت بتنی به جهت تیر می توان سه یا این که چهار وجه آن را با ژاکت پوشاند که طبعا استفاده از ژاکت بتنی در چهار مقاوم سازی ضد زلزله وجه بهتر است. علاوه بر همین موارد مقاوم سازی ساختمان در برابر بار لرزه ای هم موجب می شود تا ساختمان عملکرد بهتری در برابر زمین‌لرزه داشته باشد و به راحتی ذیل توشه لرزه ای تخریب نگردد. دیوار برشی وقتی به فعالیت برده می شود که تیر و ستون های سازه مقاومت به اندازه در برابر توشه های قائم را داشته باشند و به جهت مقاومت در برابر بار جانبی از دیوار برشی استفاده می شود تا بارهای ناشی از زمین لرزه را جذب و منتقل کند. امروزه مقاوم سازی ساختمان به عنوان روشی به جهت بهبود کارایی و ارتقاء بهره وری ساختمان مطرح می باشد. به برهان نقش مهمی که پل ها پس از وقوع ز‌لزله در عملیات کمک و نجات دارا هستند اضطراری هست که این سازه ها در درمقابل هجوم ها لرزه ای از سطح حفاظت بالاتری برخوردار باشند به این دلیل مقاوم سازی این بنا مهم خاص و ویژه ای دارد. علت مقاوم نبودن یک بنا در برابر بارهای لرزه ای ممکن می باشد وجود جزئی باشد که کارایی قابل قبولی ندارد. مواد مطلوب برای کوتاه کردن دهانه شامل اعضای فولادی سازهای و اعضای بتنی مسلح میشود؛که نصب آنها آسان است. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه مقاوم سازی پراید بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.