مقالات – کود پتاسیم نیترات و اهمیت آن در کشاورزی

از ترکیبات دیگر نیترات پتاسیم که به عنوان نوعی نمک فارغ از سدیم هم قابل به کار گیری هست ، ترکیب نیترات آمونیوم به یار پتاسیم کلراید می باشد. سایر اسیدها انواع دیگر نمک را ایجاد میکنند. وی افزود: در حالا حاضر علاوه بر واحدهای ساخت مواد شیمیایی در سطح استان یکسری طرح راجع‌به مواد شیمیایی به ویژه گونه های اکسیدها، نیتراتها و سولفاتها در شهرک صنعتی شهرکرد در حالا احداث و راهاندازی است. یکی انواع مواد شیمیایی مالامال مصرف، نیترات پتاسیم صنعتی و آزمایشگاهی بوده که از ادغام آمونیوم نیترات و پتاسیم هیدروکسید ایجاد می شود. نیترات پتاسیم یک ماده شیمیایی میباشد که مانند سایر مواد شیمیایی زمان استعمال از آن باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. همینطور در صورتی که این ماده در طولانی مدت در معرض گرمای آفتاب یا هر نوع حرارت دیگری قرار گیرد، خطر انفجار وجود دارد. این مخلوط در اثر گرم شدن یا این که تجزیه اکسیژن آزاد میکند. خنثی سازی اسید نیتریک همیشه نمکهای “نیترات” ایجاد میکند. محلول آبی نیترات پتاسیم نسبتاً خنثی است. نیترات پتاسیم در آب گرم قابل حل است. در غلظت 5٪، نیترات پتاسیم ملازم اهمیت سدیم یا این که مونوفلوئوروفسفات فلوراید به طور قابل توجهی علامتها را طی 2 هفته استعمال روزمره کمتر میدهد. یک ماده جامد سفید محلول در آب هست که مهم تبلور جزئی محلولهای نیترات سدیم و کلرید پتاسیم تشکیل میشود. این ماده در محلهایی مانند دیواره غارها بصورت طبیعی به رخ گرد سفیدرنگی وجود دارد. این یک ماده اکسید کننده حاذق میباشد و به طور گستردهای در از فی مابین بردن کنده، آتش بازی، کودها و غیره به کار گیری میشود. از همین رو تجار، فروشندگان و مشتریان می توانند حساس خیالی آسوده خریدشان را از این گروه انجام دهند. KNO3 یک مخلوط شیمیایی دارای نام شیمیایی نیترات پتاسیم است. به طور کلی به کار گیری از کودهای حاوی پتاسیم نیترات اصلی فرمول شیمیایی KNO3 سبب ساز بهبود وضعیت تغذیهای گیاهان شده که همین عمل باعث می شود میزان مرغوب بودن و کمیت گیاهان نیز ارتقا یابد. در فرمولاسیون همین کود فلزات سنگین به کار نرفته است. از آن به تیتر نوعی کود استعمال میشود چون حاوی تمام موادسازنده مغذی آیتم نیاز برای رشد گیاهان است. پتاسیم نیترات کود زیاد قابل قبولی به جهت برطرف کردن کمبود پتاسیم در هر سطح از رشد گیاه است. اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم کود پتاسیم نیترات قیمت لطفا از ورقه ما بخواهید.