مسئولیت انتخاب دریچه بر عهده طراح است

چون این روزنه ها بسته به مقاومت و استحکام، به صورت متنوع ایجاد شده و گزینه به کار گیری قرار می گیرند. در بعضا موارد، بافت خود فرد میتواند برای ردوبدل دریچه گزینه استعمال قرار گیرد. همین جراحی فقط در مواقعی معدود موفقیتآمیز نبوده و نیاز به تکرار جراحی وجود خواهد داشت. در بعضا مورد ها که بیش از یک دریچه زخم چشم است، بیمار به بیش از یک جراحی ترمیمی و ردوبدل روزنه نیاز خواهد داشت. مقاوم در برابر پوسیدگی. در روش SMC ( sheet molding compound) مواد اولیه ورقه ای که شامل فاز حوزه پلی استر غیر اشباع رزینی دما مشقت بار می باشد به یار فاز تقویت کننده الیاف شیشه و یا این که کربن کلیدی طول ۳۰ تا ۵۰ میلیمتر در باطن قالب اهمیت دمای معین قرار می‌گیرد و با اعمال فشار در روزگار مشخص و معلوم پخته می شود. دریچه خورشیدی اکثر زمان ها از فرآورده استنلس استیل یا آلومینیوم بوده و بدون دمپر پشت روزنه ای و اصلی فیلتر پلنیوم یا باکس پشت روزنه ای حیاتی عمقی اکثر از پلنیوم باکس های دیگر روزنه ها و در گونه های گوناگون دارای رنگهای پودری الکترو استاتیک (در گونه آلومینیومی) قابل سفارش و طراحی و ابعاد دریچه اسلوت نصب هستند. دریچههای بیولوژیک در کودکان و جوانان دوچندان سریعتر از بین میروند، براین اساس بکارگیری آن ها تنها به جهت افراد مسن مناسب است. در دریچههای مکانیکی نیز قابلیت ناکامی وجود دارد بدین ترتیب بیمار می بایست دکتر خود را از علامتها نارسایی روزنه قلبی با خبر سازد. به علاوه در صورتی که مریض عمل جراحی و یا کار دندان در پیش داشته باشد، حتماً باید قبل از فعالیت از داروهای آنتیبیوتیک به کارگیری نماید زیرا حین عمل باکتریها میتوانند وارد جریان خون شده و در شکل انتقال به دریچهی تعویض شده، به یک بیماری جدی به نام التهاب باکتریایی اندوکاردیتیس منجر شوند. در حین جراحی ترمیم یا بده بستان دریچه، استخوان قفسه سینه باز شده، جراح قلب را از تپیدن باز می‌دارد و خون از طریق خودرو قلبی-ریوی پمپاژ میشود. روزنه های هوا به شکل سقفی، دیواری، مشبک و خطی موجود میباشند که هر کدام از آن ها اساسی دقت به کاربردهایی که دارااست قابلیت به کارگیری در مصارف صنعتی و خانگی را دارد.