مزایای انجام عمل لیفت شقیقه چیست؟

جهت انجام موفقیت آمیز جراحی ليفت شقيقه باید به بهترین جراح لیفت شقیقه که در این حوزه از توانمندی و تجربه به اندازه برخوردار میباشد مراجعه گردد ، چرا که شقیقه ناحیه ای دوچندان کلیدی می باشد و کوچک ترین اهمال می تواند منجر به افزایش ریسک کار شده و فرد را در معرض خطر قرار دهد. قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید به مدت 6 ماه تا یک‌سال پس از جراحی لیفت شقیقه ممنوع می باشد و در مواردی که ناچار به تماس اهمیت نور آفتاب می‌باشید ، سفارش می شود که قطعا از کرم های ضد آفتاب تجویز شده استفاده شود. ✔ همین روش در عمده مواقع جز تکنیک های همیشگی محسوب می شود. ماندگاری و تداوم لیفت شقیقه ، به پارامترهای متفاوتی ؛ اعم از شرایط جسمی شخص ، سن شخص ، محصول و گونه پوست وی ، تبحر و توانمندی جراح ، مدل ترفند گزینه به کارگیری و وسعت افتادگی و عمق چین و چروک حوزه‌ شقیقه بستگی دارد. پس از آن جراح اهمیت کشیدن پوست و لایه های تحتانی این منطقه ؛ عملکرد بر برطرف کردن چین و چروک گوشه دیده نموده و به این ترتیب علاوه بر برطرف کردن خطوط گوشه دیده ها ، موجب بالا کشیده شدن ابروها نیز می شود. اصلی به انتها وصال این تراز و انجام صحیح روند به وسیله دکتر کارشناس چین و چروک های محل گزینه نظر از فی مابین رفته و در نقطه نهایی به وسیله بخیه خطوط برش بسته خواهد شد. بهوسیله این گونه لیفت، خطوط پنجه کلاغی کاهش میگردند و پوست اطراف شقیقه همچنین گوشه ابرو و بالای گونهها برجستگی گوشتی ته زبان نیز سفتتر میشوند. همین کار زیبایی به وسیله تکنیکهای تخصصی، شقیقه را به آرامی لیفت کرده، پوست همین منطقه را کشیده و خطوط پنجهکلاغی را از میان میبرد. لیفت ابرو جراحی تعرضآمیز تر می باشد که تمام پیشانی را لیفت می کند. کلاژن یک پروتئین واجب هست که به سفت شدن پوست امداد می کند. لیفت شقیقه از پاراگراف اعمالی می باشد که در کلینیک صدف اصفهان به استدلال ایجاد عارضه ها مضاعف انجام نمیشود. بعد از آن برشی ظریف در حیطه شقیقه فرد ایجاد می شود. حتمی به ذکر است که فعالیت جراحی ليفت شقيقه ، تقریبا 1 الی 2 ساعت به ارتفاع می انجامد و عمق و اندازه برش ساخت شده در این جراحی ، به وسعت افتادگی پوست شقیقه و تبحر و بضاعت و توان جراح بستگی دارد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات مضاعف بخش اعظم در مورد جراحی شقیقه در شیراز لطفا به مشاهده از وب سایت ما.