مخزن اکسیژن مایع – پرشیا گاز آسیا

یکی از از تکنیک هایی که در پیشین آیتم استفاده قرار گرفته است، به کار گیری از کپسول اکسیژن در بیمارستانها می باشد که در درحال حاضر حاضر جوابگوی نیازهای بیمارستان است، از جمله مزایای کپسول اکسیژن در بیمارستان ها همین می باشد که نیاز به برق ندارد، هیچ گونه فساد ندارد، اکسیژن باطن آن خالص است، فشار آن کمتر پیدا نمیکند، کیفیت و عملکرد بالایی داردو نیاز به هزینه زیاد ندارد. محل جراحت چشم را در حمام آب گرم مهم دمای کمتر از 40 سکو سانتی گراد قرار بدهید و هیچ گاه از حرارت خشک استفاده نکنید. از سیگار کشیدن و ساخت شعله در محل حفظ و ذخیره اکسیژن مایع اکیدا دوری شود. اکسیژن مایع حاوی دمای منفی ۱۸۰ رتبه سانتیگراد است. برای این که متوجه شوید که اکسیژن در اکنون جریان می باشد بایستی پیچ کنترل را باز کنید و یک سر لوله را در داخل یک جام آب قرار اکسیژن مایع غزاله بدهید. لوله بینی می بایست در ماه یکبار تعویض شود تا عفونت تولید اکسیژن مایع در ایران ایجاد نکند. گاز اکسیژن در صورتی که بر روی سیستم عصبی تأثیر بگذارد، بصیرت را کمتر می‌دهد و ساخت تشنج می کند. از ریختن آب روی مخزن اکسیژن جلوگیری کنید. سیلندر گاز اکسیژن می بایست کلاهک داشته باشد و متحرک نباشد. ، گاز اکسیژن انباشته شده به وسیله مریض آیتم استعمال قرار می گیرد تا به اتمام رسد و آنگاه از آن به صورت مجدد ذخیره می شود، اما دستگاه اکسیژن ساز حیاتی استعمال از پمپ منحصر هوای داخل محفظه را می گیرد و پس از عبور دادن آن در مخزن های پودر زئولیت و تجزیه اکسیژن خالص اهمیت عنصرها دیگر، آن را به مخزن های دیگر انتقال می دهد تا کمبود اکسیژن بدن مریض جبران شود. مصرف کننده ها عمده اساسی در دست گرفتن مایع موجود در گوشه و کنار در تماس هستند که اهمیت استفاده از آن می قدرت از مقدار مایع باطن مخزن با خبر شد. اکسیژن مایع به تیتر اکسید کننده برای سوخت های مایع در موشک ها کاربرد دارد. مخزن کرایوژنیک اساسی بقیه گوشه و کنار ها گوناگون می باشد و دلیل تفاوت آن این هست که مهم دوجداره به صورت داخلی و بیرونی می باشد، همین دو جداره دمای مختلفی اصلی یکدیگر دارند، طوری که دمای جداره درونی منفی ۲۰۰ رتبه سانتیگراد و دمای جداره بیرونی مثبت ۵۰ مرتبه سانتیگراد می باشد.