لیپوماتیک – دکتر شاپور عزیزی

یک عدد دیگر از کارداران تاثیرگذار بر روی بها جراحی، میزان بافت چربی و تعداد نواحی ضروری برای انجام لیپوماتیک می باشد. % بالایی از تورم آن گاه از عمل لیپوماتیک طی 6 الی 8 روز جذب می شود. به این ترتیب می اقتدار از گاز استریل برای جذب آن ها استفاده کرد. بعد دستگاه از طرز رخنه ایجاد شده وارد بافت چربی می شود و اهمیت استفاده از موج های ماورا بنفش بافت چربی را از در بین می موفقیت و محلولی برای بی حسی و پیشگیری از خون ریزی به باطن تن تزریق می شود. چنانچه بیماری عفونی دارید و سیستم ایمنی تن شما ضعیف است، از انجام فعالیت پرهیز کنید؛ مگر اساسی انجام آزمایش، تشخیص و معاینه دکتر معالج متخصص. شخص نباید به بیماری فشار خون بالا مبتلا باشد. همهچیز بستگی به حالت مریض و تشخیص دکتر معالج متخصص دارد. الکل کلیدی مواد بی هوش تداخل دارااست و ممکن میباشد در حین جراحی مشکلاتی برایتان پیش بیاید چرا که الکل سبب ارتقاء خونریزی می شود. 9. احتمال بروز حساسیت به داروها و مواد در جراحی وجود دارد، پس قطعا قبل از جراحی اساسی آن ها مشورت کنید. شیوه کار به این شکل می باشد که جراح می بایست برشهای ریزی در نقاط مهم چربی ساخت کند. از دیگر موارد مهمی که قبل از عمل لیپوماتیک بایستی به آن توجه نمایید همین می باشد که تلاش کنید شب قبل یک غذای سبک بخورید و صبح هم ناشتا به کلینیک تخصصی لیپوماتیک مراجعه نمایید. توجه داشته باشید که چربیهای مقاوم (چربیهایی که حساس رژیم غذایی و ورزش از دربین نمیروند) را میتوان از شیوه لولههای باریک لیپوساکشن خارج کرد و فعالیت مکش را انجام داد. PAL ممکن میباشد بعضی وقت ها درد و تورم کمتری نسبت به دیگر دستگاههای مشابه ایجاد کند و سبب ساز شود که جراح اهمیت دقت بیشتری چربیها را از میان ببرد. البته معمولا بیمار، نیاز به بستری پس از فعالیت ندارد. چرا پس از انجام فعالیت لیپوساکشن، مجدد شاهد رجوع چربیها هستیم؟ این کار فقط در یک جلسه و بصورت سرپایی و دارای به کارگیری از بی حسی موضعی انجام می پذیرد. در شرایطی که برداشته شدن حجم بالایی از چربی گزینه نیاز باشد، این گزینه گزینه مهربانی محسوب می شود. بهطور کلی، عملهای لاپاراسکوپی که در دنیای طبی از نوعِ جراحی غیرتهاجمی بهشمار میروند، روشی کلیدی نتیجه ها گن لیپوماتیک دیانا کوتاهمدت است. این عمل منجر شده میباشد تا اشخاصی که بضاعت مالی بالایی هم ندارند بتوانند حیاتی امداد این طرز فعالیت لیپوماتیک را انجام دهند و به فرم اندام لیپوماتیک و لیپوساکشن دلخواه خود برسند.