لیزر موهای زائد – مرکز تخصصی پوست و مو دکتر مصطفی مهدوی نیا

2. از قرار گرفتن در معرض نور خورشید پرهیز کنید. به مدت 48 ساعت آن‌گاه از لیزر موهای زائد ، به هیچ وجه در معرض حرارت قرار نگیرید؛ بنابراین از رفتن به سونا ، دوش آب داغ و اتاق بخار خودداری کنید. چرا لیزر موهای زائد بدن ضروری است؟ فاصله گذاری میان جلسات لیزر به بدن شما این مجال را می دهد تا موهای جدیدی در تراز آناژن تشکیل شود، که درنتیجه آن ها را به اهدافی ایده آل برای دستگاه لیزر موهای زائد تبدیل می کند. لیزرهای مورد استفاده در حذف موهای زائد یا این که سایر روشهای پوستی کلیدی دست‌کم میزان تابش لیزر هستند. این طرز به جهت اشخاصی که اهمیت روزگار کافی برای انجام اپیلاسیون نمیباشند یا این که شکیبایی درد اپیلاسیون را ندارند، بسیار مناسب می باشد. منطقه های ممکن و مطلوب برای لیزر موهای زائد آقایان و خانم ها مختلف است. تا زمانی که کلیه جلسات درمانی به اتمام نرسیده، از کندن مو ، اپیلاسیون ، بلیچ یا کرم های مو بر به کار گیری نکنید. اگر فولیکول مو آسیب ببیند اما از در میان نرود، مو در غایت دوباره پرورش می کند. نگهداری های آن‌گاه از لیزر موهای زائد : امروزه یک عدد از نحوه های لبریز طرفدار برای از میان بردن موهای زائد بدن ، لیزر می تیروئید و لیزر موهای زائد باشد. دستگاه لیزر و کاردان بودن متخصص لیزر، گونه دستگاه هم اصلی می باشد زیرا در دستگاه های لیزر جدید شعاع لیزر اکثر می باشد و باعث می شود لیزر حیاتی سرعت بیشتری فعالیت نماید و جلسه لیزر شما سریع تر کل گردد همینطور همین دستگاه ها شامل خنک کننده کار کشته تری می باشند که درد لیزر را کمتر خواهد داد.