فروش اسید سیتریک

این ادغام بعنوان حفظ کننده در نوشیدنی ها اهمیت اصلاح طعم های شیرین کار میکند.برخی از نوشیدنی ها نظیر نوشیدنی های انگو و پرتقال حاوی ۰٫۰۵ اسید سیتریک در هر گالن نوشیدنی میباشد. اسید سیتریک در اتانول مطلق (بدون آب) (۷۶ قسمت اسید سیتریک در هر ۱۰۰ قسمت اتانول) در دمای ۱۵ سکو سانتیگراد حل می شود. ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که هر آنچه را که نیاز دارید، دریافت می کنید. این ترکیب برخلاف بخش اعظم ترکیبات ترش کننده که اکثرا به صورت مایع در دسترس میباشند بدون ارتقاء حجم ماده غذایی ، طعم ترش را به آن می افزاید. اسیدهای ارگانیک می بایست دارای دقت به نیاز به تضعیف گلوتن، به خمیر حرفه فرنگی و ماکارونی اضافه شوند. مجزاسازی و خالصسازی در مراحل ساخت دارای توجه به بعضی فاکتورها نظیر مقدار PH، میزان قند در محیط، تحمل میکروارگانیسمها در تخمیر و … این ماده در صنعت نیز کاربرد های گوناگونی دارد.این ماده در صنعت به عنوان یک استدلال کمپلکس کننده و کیلیت در تصفیه فلزات، به عنوان نرم کننده آب به جهت مواد شوینده و به تیتر یک عامل بافر در صنایع بهداشتی و داروسازی استعمال می شود. مواد غذایی و نوشیدنی هایی که در مکمل های مواد غذایی موجود هستند حدود ۷۰% ، داروها و مکمل ها ۲۰% و ۱۰% باقی باقی‌مانده در مواد تمیز کننده استفاده میشود. از انجا که اسید سیتریک به طور طبیعی در میوه ها موجود میباشد ، به جهت نوشیدنی های کربنات دار(نوشابه ها) و نوشیدنی ها اطعم اسیدی ترجیح دیتا میشود. اسید سیتریک را به طور طبیعی نمیتوان از مرکبات استخراج کرد بدلیل این‌که ایجاد همین افزودنی از میوه ها زیاد گران و نسبت تقاضا به عرضه مضاعف می باشد و همین عمل امکان پذیر نمیباشد. سیتریک اسید خاصیت تازگی را به نوشیدنی ها می افزاید و اکثر اوقات محصولات از تیکه های میوه های جدید به کار گیری اسید سیتریک طبیعی میکنند. صنعت های غذایی و دارویی از ۶۰درصد اسید سیتریک تولیدی به عامل ایمن بودن ، طعم اسیدی مانند ، حلالیت بالا در آب و خواص بافری و چلاته کردن به طور گسترده به کارگیری میشود. همینطور برای خوشطعم کردن محصولاتی که طعم میوهدارند از اسیدسیتریک استفاده میشود، نظیر آبنبات و نوشیدنیهای کلیدی طعم میوه.