عوارض ایکس بادی چیست – مطلب دقیق

بر این شالوده اثر ورزش در عضله‌ها بدست می آید.این ضربه ها توسط یک دستگاه ساخته شده و از نحوه الکترودها به تراز پوست برای تحریک ماهیچه ها تحویل داده میشوند. دارای توجه به کاربردهای پزشکی متد ایکس بادی، همین طریق در کلینیک های زیبایی و لاغری نیز برای اشخاصی که می خواهند به لاغری و تناسب اندام دست یابند، گزینه به کارگیری قرار می گیرد. هنگامی که شخص به یکی از شعب اینشیپ بادی مراجعه می کند، دارای اعتنا به فاکتورهای گوناگون از جمله سن او، قوای جسمانی او، سوابق پزشکی او و جنسیت او ورزش های مناسب و تعداد جلسات ایکس بادی تبریز مشخص و معلوم می شود. سرعت جریان خون با اعتنا به مشغول شدن به طور همزمان تعداد متعددی از عضله ها در همین متد ارتقاء می یابد که سرانجام آن کمتر مشکلات پوستی است. البته در واقع این طور نیست و این ورزش می تواند سبب لاغری و تناسب اندام شما بشود. این فعالیت حیاتی ارسال امواج الکتریکی به طور مستقیم به این جاری مغزی انجام میشود، حتی عضله ها ضعیف نیز فعال می شوند.از آنجایی که فیبرهای عضلانی حیاتی راهبرد غیرمعمول اساسی EMS فعال می شوند، از زمان ابتدایی سطح، فعال تر می شود که فیبر عضلانی را اهمیت سرعت عجله بیشتری ساخت می کند. این مورد قضیه در کنار ارتقا شتاب عضلهسازی بدن شما، سبب ساز می‌شود که کمتر سایز به طور محسوسی قابل تماشا باشد. ایکس بادی از جلیقههایی در کنار دستگاه به کارگیری می‌کند که به جلیقه های Xbody یا این که Sbody معروف هستند. ایکس بادی از تکنولوژی تحریک الکتریکی عضلات یا این که EMS استفاده می کند که پالس های الکتریکی مستقیما به ماهیچه‌ها تن ارسال می شود و باعث بهبود پروسه عضله سازی خواهد شد. مسلما شما هم اسم ورزش ایکس بادی (اس بادی) را شنیدهاید و مهم خویش گفتید که همین هم یکی دیگه از روشهای معمولی هست که هیچ فایدهای به جهت تن درستی یا لاغری ندارد. شما فقط حساس ۲ بار تمرین ۲۰ دقیقهای همین ورزش در هفته، نیاز ورزشی خویش در کل هفته را برطرف خواهید کرد. بعلاوه جریان های الکتریکی تمجید شده در دستگاههای ایکس بادی تنها این قابلیت را دارا‌هستند که ماهیچه های اسکلتی بدن را ذیل تأثیر قرار دهند و عضوهایی همچون قلب در دسترس پالس های الکتریکی قرار ندارند در نتیجه برای سیستم قلبی و سایر عضوهای اهمیت بدن ضرروزیان و عوارضی نخواهند داشت. هم چنین به جهت اشخاص دچار به کژ آهنگی قلب که ریتم قلب آن ها غیر طبیعی میباشد استفاده از این شیوه ممنوع است. نتیجه ها جذاب ایکس بادی موجب شده که اشخاص برای آغاز تمارین به شدت مشتاق باشند البته بایستی بدانید که اگر چه دستگاه های EMS توانسته اند تاییده سازمان خوراک و داروی آمریکا را به دست آورند البته این سازمان به افراد درباره استفاده بی راه و روش و بیش از حد مجاز، هشدار داده است.