عوارض ابدومینوپلاستی و خطرات آن چیست؟

عمل ابدومینوپلاستی جزئی یا این که به عبارت عامیانه کار محدود شکم، به طور معمول بر روی افرادی رخ می پذیرد که، کمی چربی مازاد در منطقه پایینی بهترین پزشک ابدومینوپلاستی ناف خویش دارند. ریکاوری آنگاه از همین جراحی دوران می برد، پس باید انتظارات واقع بینانه ای داشته باشید و صبور باشید. افراد سیگاری باید مصرف سیگار و دخانیات را دو هفته قبل از جراحی کنار ابدومینوپلاستی قسطی بگذارند. عفونت هنگامی صورت می دهد که میکروارگانیسم های بیماری زا مثل باکتری ها از خط مش آسیب جراحی وارد تن شده باشند. پس از انجام فرآیند اصلی، عملیات بستن پوست و انتها جراحی شکل می گیرد. یک عدد از طریق های انجام جراحی زیبایی شکم، جراحی ابدومینوپلاستی می باشد. در همین مرحله، چربی های مازاد به وسیله ی لیپوساکشن از ناحیه شکم و اطراف ناف برداشته می شوند و بافت چربی شکم به مقدار گزینه لحاظ جراح اصلاح می شود. همین کار برای کسانی مناسب می باشد که بهدنبال برداشتن پوست اضافی و چربی در تحت شکم خود میباشند و شکم آنان حجم متعددی چربی ندارد. این عمل جراحی شامل برداشتن پوست و چربی مازاد از ناحیه میانی و تحتانی شکم به مراد محکم نمودن عضله دیواره شکم است. همچنین دسته جراحی ابدومینوپلاستی شما در روند بهبودی تاثیرگذار است. همین نوع کار تامی تاک، تهاجمیتر میباشد و زمان عمل ناف برداشته شده و آن گاه از کار مکان آن دوباره متناسب مهم تغییرات گزینش می‌شود تا طبیعیتر به حیث برسد. همین طریق میتواند تکمیلکننده طرز مینی تامی تاک باشد. همچنین بهدلیل ساخت برش معکوس شکم در تحت سینهها، همین عمل می تواند همپا لیفت سینه به جهت بانوان انجام شود. این فرآیند، به هیچ وجه تهدیدی به جهت سلامتی اشخاص نمیباشد و چنانچه در موقعیت مناسب شکل بگیرد، هیچ مشکلی برای اشخاص به وجود نمی آورد. در صورتی که پوست و بافت چربی مازاد با لیپوساکشن برداشته شود، نتایج بهتری در حوزه کانتورینگ تن بهدست میآید. در این روش، سستی ماهیچه ها شکم درمان نمی‌شود و درصورتیکه شخص بهدنبال تقویت عضله شکم می باشد می بایست اصلی نحوه استاندارد همین عمل را انجام دهد. بهدلیل تهاجمی بودن این روش، افراد بهطور معمول به جهت بهبودی بایستی یک شب را در بیمارستان بگذرانند.