طرز تهیه سویق برای چاقی چیست؟

سویق جو علاوه بر خواص غذایی ارزش غذایی هم دارااست و برای تنظیم سویق می بایست سبوس و آرد به نسبت متساوی اهمیت نیز ترکیب شوند همینطور افراد میتوانند پس از سرد شدن سویق مقداری مقداری روغن زیتون به آن طولانی تر کند، ولی باید توجه داشته باشند که روغن زیتون را یه هیچ تیتر زمان تفت دادن به آن اضافه نکنند. گندم را آسیاب می‌کنیم و سبوس و آرد آن را از نیز انقطاع کرده و آنگاه آرد و سبوس را به طور جداگانه تفت دیتا و سبوس پس از این‌که تفت دیتا شد دوباره آسیاب و الک میگردد و دارای آردی که قبلاً تفت دیتا شد، ادغام میشود، همچنین افراد میتوانند آن گاه از اینکه سبوس سرد (خشک) شد به آن کمی روغن زیتون بیفزایند. تفاوت قاووت و سویق هم در این هست که قاووت را بر خلاف سویق تفت نمیدهند و همینطور به جهت طبخ سویق بر مغایر قاووت از موادی مانند قند و شکر و هل به مراد شیرینی و مواد مزه دادن استفاده نمیشود. بصورت مخلوط حساس روغن زیتون هم استعمال میشود. مردان نیز می بایست از مصرف شکر یار سویق به طور اکید اجتناب کنند، زیرا باعث ضعف و ناتوانی جنسی آن‌ها میشود. فانه یشد العظم و ینبت اللحم؛ نزد امام راست گو (ع) بودم، مردی از اصحاب ما نزد امام آمد و عرض کرد فرزندان ما وقتی متولد می شوند نقص و ضعف دارند، امام فرمودند چرا سویق به کارگیری نمی کنید، چون استخوان را تقویت می کند و گوشت می رویاند. امام درستگو (ع) می فرمایند: اسقیه السویق والسکر فإنه ینبت اللحم ویشد العظم؛ به او (کودک) سویق حساس شکر بده، زیرا گوشت را می رویاند و استخوان را تقویت می کند. قالت: هو علیل، فقال لها: اسقیه السویق، فانه ینبت اللحم ویشد العظم؛ امام به خانمی فرمودند چرا فرزندت همین قدر لاغر و ضعیف است، زن پاسخ اعطا کرد او معلول است، امام فرمودند به او سویق بده زیرا سویق گوشت را می رویاند و استخوان را تقویت می کند. امام صادق (ع) می فرمایند: شُربُ السَّویقِ بِالزَّیتِ ینبِتُ اللَّحمَ، ویشُدُّ العَظمَ، ویرِقُّ البَشَرَهَ، ویزیدُ فِی الباهِ.؛ سویق و روغن زیتون گوشت را می رویاند و استخوان را تقویت می کند و پوست را نازک می کند و کار همبستر شدن را دوچندان می کند. در محضر امام صادق درمقابل السلام از سویق صحبت به سویق فول انرژی بین آمد. در خرید سویق ها هم توجه نمایید سویقی را انتخاب کنید که به آن نیاز دارید. اما در رابطه دارای سنجد امکان آرد کردن گوشت و هسته مهم نیز هم فراهم است. در وضعیت کلی بایستی آرد به دست آمده از حبوبات و غلات را حدود ۲۰ دقیقه در حرارت اندک و غیر مستقیم تفت دهند که همین روزگار به جهت سبوس حدود ۱۵ دقیقه است و از آنجایی که سبوس زودتر میسوزد و کیفیت خویش را از دست میدهد، نباید حیاتی نیز تفت دیتا شوند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت سویق واسه چی خوبه.