شیر فشارشکن Archives – گروه صنعتی جلوخانی

بر این اساس، یکی از از گزینه های کاربردی و مثمر ثمر در خطوط پمپاژ آب، به کار گیری از شیرهای فشارشکن آب می باشد. از مزیت های همین جور شیر اصطکاک پایین است. شیر انقطاع کننده جریان سپس از شیر فشارشکن قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک برنجی را ببندید. 5- تمام محدوده های فشار خروجی شیر فشارشکن برنجی یورک ایتالیا آزمایش شده و فشار 3بار جهت فشار خروجی بوسیله کارگاه بر بر روی دستگاه تهیه شده است و در رخ نیاز به راحتی قابل تغییر و تهیه و تنظیم دوباره میباشد. 3- شیر فشارشکن برنجی یورک به اتصال مطلوب (سایز اتصال “4/1) جهت کارگزاری گیج های میزان گیری فشار تجهیز شده اند ؛ به راحتی حیاتی کارگزاشتن گیج ترازو گیری می توان فشار پایین دست (خروجی) را مشاهده کرد. حفظ از همین محصول آسان می باشد و کارگزاشتن همین گونه شیر به راحتی صورت می گیرد، طراحی همین شیر ساده و زیبا است. جهت تسهیل در فرمان تعمیر و حفظ می بایست دو عدد شیر انقطاع و وصل در دو طرف شیر فشار شکن کارگزاشتن کنید. 4- شیر فشار شکن برنجی یورک ایتالیا امکان کارگزاری در لوله کشی ها به رخ عمودی یا افقی را دارند. همچنین می تواند به صورت وارونه در سیستم کارگزاری شود. به کارگیری از شیر فشارشکن در سیستم ها، تاثیرات مثبت و مطلوبی از خود برجای می گذارد. و پس از این که فشار آب به سطح امن گشوده گشت ، شیر فشارشکن هم به وضعیت نخستین خویش باز می گردد. کاربرد این مثال شیر صنعتی در کانال های توزیع، به خواسته یکنواخت نمودن فشار، مدیریت و کنترل فشار در تراز کانال و انجام حوزه‌ بندی فشار نتورک می باشد. بعد از آن از تهیه و تنظیم فشار جریان های خروجی را گشوده کنید تا از پایداری فشار تهیه و تنظیم شده اطمینان حاصل نمایید. شیر فشار شکن کالاوال به صورت اتوماتیک تهیه و تنظیم می شود و تنظیم فشار را انجام می دهد، همین فرآورده به نوعی طراحی می شود که از انباشته شدن فشار استاتیک پرهیز کرده و به صورت خودکارانه جریان فشار را انقطاع می کند. شیر فشار شکن کالاوال در این موردها از هدر رفتن آب به وسیله فشارهای ناخواسته دوری می کند. این متاع در گونه ها و سایزهای متفاوتی وجود دارد، بر مبنا محیط آیتم لحاظ از سایزهای ریز و پهناور این متاع به عمل می رود.