شناخت علائم و نشانه های سرطان پستان، قدمی بزرگ در راستای شکست آن

پزشکتان ممکن هست درباره ی این‌که او‌لین بار چه وقتی نشانه ها سرطان سینه در شما بروز بخشید نیز سوال کند. در صورتی که مایعات خونی به لحاظ رسد یا جمع پستان از بین نرود ، پزشک معالج تان ممکن میباشد یک نمونه از مایع را به جهت آزمایشگاه بفرستد و به جهت پیگیری بخش اعظم شما را به یک جراح سینه یا رادیولوژیست (پزشک آموزش دیده به جهت انجام معاینات تصویربرداری و روش های دیگر) ارجاع دهد. و کیست( جمع های دایره یا بیضی شکلی که از فرآورده بافت غددی پستان هستند. التهاب یا عفونت پستان را ماستیت می گویند. وجود التهابات و عفونت در سینه را ماستیت می نامند، ماستیت وقتی شکل می دهد که احتقان سینه حادثه افتاده و شیر مازاد تخلیه نشده میباشد در این صورت می باشد که پروتئین های موجود در شیر به بافت های اطراف مجاری شیری نشت می نماید و با تورم و قرمزی و کهیر و … علائمی در سرطان سینه میبینیم که ممکن میباشد کلیدی نشانههای بیماریهای دیگری شبیه باشند؛ در این نوشته چندین مورد از تشخیصهای محتمل را مطرح میکنیم. پس از درمان به مدت ۲ سال بایستی هر ۳ ماه، پس از آن هر ۶ ماه به مدت ۳ تا ۵ سال ، و در آخر سالانه تا انتها قدمت توسط پزشک مربوطه ویزیت شود. یک عدد از روشهای پیشگیری سپس از درمان سرطان سینه شیمیدرمانی است. در دههی ۲۰، احتمال ابتلا به این بیماری در حدود ۰/۰۶ درصد است و همین رقم در دههی ۷۰ زندگی به ۳/۸۴ درصد خواهد رسید.۲. ایجاد تغییرات در زندگی روزانه ممکن هست به کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان امداد کند. محققان عوامل هورمونی، روش زندگی و عامل ها محیطی را علت تولید این سرطان میدانند. چاقی یک عدد از کارداران ابتلا به سرطان سینه است. داشتن همین کارداران خطر لزوماً به معنای ابتلا به همین بیماری نیست. کیستها علت خاصی ندارند اما به نظر میرسد که اهمیت وضعیت هورمونی شخص در ارتباط باشند، حساس این درحال حاضر وجود که می باشد لزوما به معنای خلل هورمونی در یک خانم نیست. اهمیت این‌که عفونتهایی که میتوانند به ذاتالریه سبب ساز شوند، غالبا در اثر باکتری یا این که ویروس تولید میشوند، بیماریهای خطرناکی نیز همچون سرطان ریه میتوانند منجر پیدایش ذاتالریه شوند؛ چون سلولهای سرطانی باعث می شوند کیسههای هوایی در گیر التهاب شوند. خانمها میتوانند در منزل اصلی خودآزمایی سینه تغییرات جدید، برآمدگیها و بقیه علامتها غیرمعمول را پیدا کنند. خو گرفتن به عادات سالم روزمره و اختصاص زمانه به اندازه به خواب و استراحت میتوانند نشانه ها خستگی بیش از حد را کاهش دهند. نشانه دیگری که نشاندهندهی ابتلا به سرطان ریه به شمار میرود، احساس خستگی مزمن است. رژیم غذایی: زنانی که غذاهای پرچربی مثل گوشت قرمز رنگ و لبنیات پرچرب استعمال میکنند، خطر ابتلا به سرطان سینه در آن ها ارتقا مییابد. یک نمونه بیوپسی هم به جهت تعیین گونه سلولهای مشغول در سرطان و میزان مهاجم بودن آن ها تجزیهوتحلیل شده و در غایت موردها تحت از طریق آزمایش مربوطه معین میشود. در واقع همین آجیل قریه برابر عمده از جور دارویی آن حاوی سلنیوم است. بعضا افراد حساس تومورهای پهناور نیز ممکن است، قبل از جراحی شیمیدرمانی انجام دهند تا تومور را کوچک کرده و دارای شیوه لامپکتومی آن را کامل بردارند. به جهت اکثری از افراد سؤال است که آیا سرطان سینه در سونوگرافی مشخص میشود؟ البته بااینحال در در بین افراد 15 تا 39 سال سرطان پستان از دیگر اشکال سرطان شیوع بیشتری دارد. ضایعات پستانی، هر جور تغییر در بافت پستان که به عنوان ضایعه پستانی تلقی شود. بسیاری از تودهها در سینه سرطانی نبوده و از دسته خوشخیم هستند. محققان همچنین به همین سرانجام رسیدهاند که ادغام چای سبز مانع از فعالیت آنزیمهایی می‌گردد که در ابتلای شخص به سرطان پروستات نقش حیاتی دارند. برخی مطالعات نتیجه ها محافظتی چای سبز را در سرطان روده تبارک و معده نشان دیتا اند. چاقی مفرط: به برهان تغییر تحول در متابولیسم استروژن، چاقی مفرط خطر ابتلابه سرطان سینه را ارتقاء میدهد. در بسیاری از زنان که به سرطان در یک سینه دچار میشوند، سینه دیگر تندرست باقی میماند. برداشتن هر دو سینه: بعضا از زنان دچار به سرطان در یک پستان ممکن است پستان سلامت خود را نیز بردارند (ماستکتومی پیشگیرانه طرف مقابل). اگرچه مردان نیز به همین سرطان در گیر می‌شوند اما احتمال آن در زنان ببیش از صد برابر است. همینطور برای در اختیار گرفتن سرطان و کمتر علائم ایجادکننده آن از روش شیمیدرمانی به کارگیری میشود. این نحوه تنها رویه قطعی به جهت تشخیص سرطان پستان است. پس از تشخیص بیماری سرطان سینه در پروسه اولیه درمان، جراحی ملازم دارای مراقبت سینه انجام میگیرد، ولی در بعضا موارد به منظور پیشگیری از نشر سلولهای سرطانی برداشتن تمام سرطان سينه در طب سنتي سینه انجام میگیرد.