شاتون به چه قطعاتی متصل است؟

همین علامتها در موقع کارگزاری پیستون باید به سمت جلو موتور باشد. این وضعیت سبب ساز به جریان روغن اضافی به سمت باطن گوشه و کنار احتراق می­گردد. زاویه پخی تماسی برقرار می­کند که باعث سوق دهی روغن مازاد بر روی جداره سیلندر به سمت رینگ روغنی و از آنجا به سمت مخزن روغن می­شود. علاوه بر همین سطح محدب کناره مماس رینگ از بروز ناپیوستگی در لایه روغن که ممکن هست بر اثر فشارهای مازاد بر روی کناره حلقه و یا این که خمش بیش از ترازو همین قطعه در درحال حاضر کار صورت پذیرد پرهیز میکند. حلقه پیستون لبه برجسته نیز رینگی هست که تراز مماس آن اهمیت تحدب بوده و روانکاری دربین رینگ پیستون و جداره سیلندر را یکنواخت تر انجام می­دهد. حلقه روغنی شامل دو نوار رشته رشته بر بر روی تراز مماس است. رینگ های همین قطعه به عمل رفته در موتورهای ریز عموما شامل حلقه فشاری، حلقه وایپر و رینگ روغنی می­باشند. عمده حلقه های وایپر موتورهای Briggs & Stratton با حاشیه پیستون تبریز موتور پخ می­باشند. تمام حلقه های پیستون به عمل رفته در موتورهای Briggs & Stratton از کالا فولاد چدن می­باشند. برخی موتورهای Briggs & Stratton از رینگ های روغنی سه تکه ای به کار گیری می­کنند که اهمیت دو شیار و یک فنر می­باشد. داشتن دست کم دیتاها از موتور و اجزاء آن، به جهت هر راننده ای اضطراری است. برای جلوگیری از پیدایش همین خلل می بایست یاتاقان سر تبارک شاتون را هر گاه که موتور گشوده می شود گزینه تحلیل و میزان گیری قرار گیرد و مقدار لقی یا به عبارتی clearance آن مورد اندازه گیری قرار گیرد برای همین عمل از یک فیلر گیج به کارگیری می شود که ان را میان شاتون و یاتاقان قرار می دهند و باز‌نگری نمایید که مقدار این لقی از مقدار مجازی که از طرف تولید کننده در دفترچه تعمیراتی دستگاه داده شده میباشد اکثر نباشد. از همین رو باید مطابق رخ تحت سمت چپ، رینگ سلامتی را درون سیلندر قرار داد و بوسیله فیلر مقدار باز بودن دهانه رینگ را میزان گیری نمود. پس به جرات میتوان گفت نقش پیستون موتور خودرو جهت انجام فرآیند و چهار مرحله اساسی در موتورهای درون سوز دوچندان دارای است و این قطعه و حرکت خطی آن بهصورت بالا و زیر منجر ایجاد توان در موتور و انتقال آن از طریق شاتون به میللنگ میشود. اصلی التماس خدمت از طریق رگلاژ، دیگر احتیاجی به مراجعه به تعمیرگاه بدون اطلاع از شلوغی و یا بسته بودن آن نخواهید داشت. علاوه بر همین چدن را می­توان به سادگی اساسی مواد دیگر پوشاند تا تداوم آن ارتقاء یابد. مواد به فعالیت رفته در ساخت این قطعه و طراحی آن به دوام و عملکرد کلی یک موتور امداد میکنند. فشار اعمال شده خارجی فشاری میباشد که گازهای احتراق بر روی رینگ پیستون وارد آورده و منجر انبساط آن می­شوند. حلقه های پیستون علاوه بر فشار داخلی، از فشار خارجی هم برای عایق بندی گوشه و کنار احتراق بهره می­گیرند. همین قطعه عاملی به جهت دانسیته ادغام بنزین و هوا و خروج دود حاصل از احتراق از گوشه و کنار سیلندر است. هنگامی پیستون های اتاقک بیضوی گرم می شوند رخ بیضوی خویش را از دست می دهند و گرد می شوند. شكل (1) يك گونه رینگ پیستون را نشان می دهد. رینگ های پیستون (مولیبدنی) در دمای بالاتر از دمای فعالیت رینگ های پیستون (کرومی) می توانند عمل نمایند در ضمن در صورت استفادها زا ینن وع رینگن احیهب الای سیلندر همب هتر روغن کاری می شود. اما پیستونهای چدنی بدنه بزرگتر و سنگینتری دارا‌هستند و در بعضا از اتومبیل های دیزلی لبریز قدرت از آن‌ها بهره میگیرند. همین مدل از پیستونها به دو روش ریختگی یا این که آهنگری ساخته می‌شوند و گرچه در تولید پیشرانهها یا این که موتورهای امروزی پیستونهای آلومینیمی ریختگی بخش اعظم همگانی هستند، ولی دسته از آهنگری به جهت موتورهای سنگین و لبریز قدرت بهره گرفته میشود و این مدل از پیستونها دوام بیشتری دارند. موتورهایی که از اصول کار موتورجت بهره می‌برند اما پیشرانش در آن‌ها اصلی ملخ انجام می‌گیرد توربوپراپ نام دارا هستند و نوعی موتور جت بهشمار نمیروند. در واقع مهم واضح شدن موتور، نیرویی به پیستون وارد می شود که سبب ساز می شود به شکل خطی بالا و تحت برود. زمانی تسمه تایم ببرد، ریتم گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و در صورتی که دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال فراوان سوپاپ حساس سطح رویی پیستون برخورد مینماید و منهای شکسته شدن خویش سوپاپ سبب زخم دیدن پیستون نیز میشود. یکی از از شاخصهای تحلیل عملکرد کارکرد موتور تحلیل عیوب پیستون و استراتژی برای برطرف شدن آن است، در ادامه قصد داریم که به همین مطالب اهمیت بپردازیم تا چنانچه همین مشکلات به جهت شما پیش آمده است بتوانید به راحتی آن را برطرف یا هنگامی که به تعمیرگاه مراجعه میکنید بتواند داده ها صحت را به تعمیرکار ارائه بدهید تا ایراد حل شود. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت قیمت پیستون نشانه گر تبریز.