رونمایی از تیم منتخب 1400 فوتبال ایران – ورزش سه

وحید امیری ممکن است تنها بازیکن فوتبال جمهوری اسلامی ایران هست که چه در پست دفاع چپ بازی کند، چه وینگر، چه هافبک چپ و چه مهاجم، عملکردش از بازیکنی که به جای آنها در پست غیرتخصصی خودش قرار گرفته خوبتر است! کدام برنامه تلویزیونی را سراغ داریم که یک دهم تماشاگران بازی بارسلونا و منچستر یونایتد بیش از دو ساعت در برابر ورقه ظاهراً واضح البته کدر کننده دل و جان تلویزیون بنشینند و آن را تماشا کنند یا بهتر بگویم مانند تماشاگران نمایش زنده پیراند للو خویش را در صحنه حساس کنند و حیاتی حوادثی که در زمین حادثه میافتد خرسند یا این که اخبار فوتبال فارس متأسف شوند. مطابق قوانین فوتبال ایتالیا، بازیکنانی که در قلبشان دستگاهی مشابه آنچه اریکسن دارد، داشته باشند اذن بازی در رقابتهای فوتبال این سرزمین را نخواهند داشت. سوسیودرام و پسیکودرام هم بازی نیست بلکه شبه بازی است. معهذا فوتبال یکسره در خدمت این نظام وجود ندارد زیرا تماشاگران آن هنوز بخش اعظم تماشاگر بازی اند. 2- بازی قواعد مشخص و معلوم دارااست که بازیگران باید آن را رعایت کنند. فوتبال وسیله علاج و درمان وجود ندارد و برای وصال به مقاصد معلوم و علاج بیماری خاصّ طراحی نشده است. 1- بازی شغل و وظیفه نمی باشد و بازیکنان غرضی بیرون از بازی ندارند. مشخص و معلوم نمی باشد که در آن شب چه جمعیتی از مردم از سراسر جهان این مسابقه را مشاهده کردند. مسئلهای که با تأیید مدارک استقلال و پرسپولیس به جهت صدور جواز حرفهای از سوی کمیته بدوی فدراسیون فوتبال، حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم عصبانی کرد تا همین دو باشگاه، به بدترین شکل ممکن از آسیا کنار نهاده شوند. ممکن میباشد بگویند که فوتبال در زمان ما اولاً شغل است. ممکن است خیلیها فکر نمایند که ماهی و سیبزمینی، عمومیترین و شناختهشدهترین چیز ممکن در بریتانیا باشد: اما باید به شما بگویم هیچ چیز برای عموم مردم بریتانیا نمیتواند بهاندازهی فوتبال مهم، عمومی و همهگیر باشد! من کلیسا و پسیکانالیز را مضاعف مهم می دانم اما فکر می‌کنم که فوتبال جای هیچیک از آن ها را نگرفته است. میدانیم که فوتبال معنی و نظم دارااست و آن را میتوان آموزش داد و چنانکه می بینیم گاهی از علم فوتبال میگویند و تعبیرهای عجیبی نظیر آکادمی فوتبال و کشتی بزبان می آورند. گویی فوتبال نظم بازار و جهان سرمایه را پذیرفته است. 3- در بازی معمولا عاقبت را نمی اقتدار به طور قطعی پیش بینی کرد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بیشتر در مورد اخبار فوتبال برنامه لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.