راهنمای نگارش مقاله – نشریه علمی رویش روان شناسی

۶. مقاله نباید در نشریه دیگری چاپ شده یا این که هم زمان برای نشریه دیگری ارسال شده باشد و نیز صرف ترجمه متون خارجی به تیتر مقاله پذیرفته نمیشود. ۵. نویسنده/ نویسندگان مقاله بایستی در یک‌سری سطر، جنبههای نوآورانه و مبتکرانه نوشته خویش را در پایین برگه تعهد اصالت اثر و درخواست چاپ توضیح دهند. به یار هر نوشته می بایست نامهای مبنی بر درخواست چاپ مقاله، به سردبیر ارسال شود. بنابراین، از این پس نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، شماره ORCID همه نویسندگان متشخص مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله اخذ خواهد کرد. ۳. نویسنده مسئول (علاوه بر نویسنده اول) در واقع مسئولیت تام یک نوشته راجع به عدم سرقت ادبی یک مقاله و سایر مورد ها مربوط به کیفیت مقاله را بر عهده دارد حساس این ضابطه مقاله می بایست حاصل مطالعات، تجربه و پژوهشهای نویسندگان بوده، متضمن دستاورد علمی تازه و ملموس باشد. •هر گونه واژه و کلمه نامصطلح یا اختصار بایستی حیاتی استفاه از زیرنویس در ذیل جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها توضیح دیتا شود. ۲. مبانی نظری و پیشینه پژوهش: تئوریها، دیدگاهها و پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی به اختصار و حساس رعایت اصول پیشینه و مبانی نظری نویسی در اینجا آورده میشود. در پیشینه بایستی تفاوت روش و شیوه مقالۀ حاضر حساس مقالات گذشته ابلاغ شود. فرم اصالت نوشته و تعهد به اجرای خوی نشر که بایستی در پوشه پیش نیاز (فرعی) بارگذاری گردد. دستنوشته مقالات پژوهشی به این صورت فراهم شود: عنوان، قسمتی ساختاریافته، کلیدواژهها، مقدمه، روشکار، یافتهها، بحث، نتیجهگیری، منابع، جداول، زیرنویس شکلها، شکلها (بارگذاری بصورت جداگانه)، فهرست ضمائم، ضمائم (بارگذاری بصورت جداگانه). با دقت به تفاوتهای روش شناسی مطالعات پاره ای و کیفی, طرز نگارش این بخش به طور منقطع بیان میشوند. ۱- فرستنده نوشته به عنوان رابط همه کارها مجله در مورد نوشته در لحاظ گرفته می­ شود و همه مکاتبات و اطلاع­ رسانی­ های بعدی اساسی وی رخ می­ گیرد. ترجمیک، مستقر در مرکز پرورش فناوریهای پیشرفته دانش کده شریف، کلیدی همکاری مترجمان کارشناس در رشتهها و زمینههای گوناگون دانشگاهی، آمادهی ارائه گونه های سرویس ها ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی به دانشجویان و اساتید متشخص دانشگاههاست. تهران: مرکز آمار ایران. مقاله ها می بایست طبق راهنمای نویسندگان در قابل انعطاف افزار Word سوای هیچ جور صفحه آرایی به شکل تک ستونی تایپ شده باشند. مقاله حاصل پژوهشی گروهی باشد؛ ترتیب نویسندگان نوشته و نویسندۀ مسئول توافقی هست که قاعدتا نویسنده نخستین یا نویسنده مسئول عهدهدار مکاتبات هم خواهد بود. نویسندگان نوشته بستگی به هدف از ارائه نوشته و سهم واقعی نویسندگان دارد. در اینجا اکثر به بررسی وب سایت دانلود مقاله سیویلیکا.