دوزینگ پمپ چیست؟

فشار دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ بر حسب اتمسفر یا این که متر آب یا این که بار اعلام می دوزینگ پمپ کانسپت شود. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ چیست؟ فشار دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ به اتمسفر به وسیله ی متر آب یا توشه تعیین می شود . در دوزینگ پمپ های سلونوئیدی یک مگنت وجود داراست که کلیدی ورود جریان برق به آن آبستن می شود و بعد از آن شفت پمپ را به سمت خویش جذب می نماید و اهمیت قطع جریان الکتریسیته توسط نیروی فنر به حرکت در می آید. در پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به رخ تغییر فشار سیال بازدید می گردد. منحنی پمپ ها و اطلاعات فنی بیشتر در کاتالوگ دوزینگ پمپ اتاترون سری PKX قابل تماشا است. حالا در حالتی که لوله اي طويل را در يك نقطه نهایی مسدود نموده و انتهاي ديگر آن را به کاسه حاوي آب وارد سازيم و هواي داخل لوله را تخليه كنيم، خواهيم ديد كه آب لوله مهم فشار اتمسفر ( يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ) به طرف بالا حركت مي كند. دوزینگ پمپ ها نوع ای از الکتروپمپ ها اهمیت نرخ جریان سیال و دبی زیاد پایینی هستند بگونه ای که دیمانسیون دبی برای آنان گاها بجای گالن در دقیقه بر حسب گالن در روز سنجیده می شود هر یک‌سری که مقدار دبی دوزینگ پمپ قابل تنظیم می باشد. از سوی دیگر حیاتی دقت به ترقی هایی که کشورمان در سال های اخیر داشته و دیده انداز هایی که به جهت ترقی صنعت مخصوصا صنعت های مربوط به نفت و گاز و دیگر مواد شیمیایی مالامال مهم دارااست بر لزوم آشنایی یک مهندس شیمی دارای پمپ ها و مخازن می افزاید. هدف های جزئی: در صنعت ،انتخاب پمپها ومخازن متناسب با نیاز-موضوع بسیار مهمی می باشد درنتیجه همین تیم تصمیم بر آن گرفت که تحقیقاتی اثر گذار در همین مسئله تهیه وارائه کند تا بتواند داده ها علمی خود ودیگر اعضای کلاس را دراین مورد قضیه لبریز اصلی درصنعت ارتقاء دهد. درصورتیکه بتوان تمام هواي باطن لوله را تخليه نمود، تراز آب باطن لوله تا طول 32 فوت بالا مي رود.انجام اين كار، يعني تخليه كامل هوا و صعود مرحله آب به طول 10 متري امكان پذير نيست، چرا كه حدوداً در ارتفاع 6 تا 7/6 متر عمل بالا رفتن متوقف مي گردد و تراز آب به شکل ساكن، باقي مي ماند.