دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

دوزینگ پمپ و صنعت های شیمیایی: دوزینگ پمپ ها از کلیدی ترین و کاراترین پمپ ها در صنعت میباشند که در صنعت آیتم به کار گیری قرار می گیرند، که می تواند میزان مشخصی از اشکال مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا این که مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل آیتم نیاز پمپاژ نماید. قسمت خیس پمپ معمولا اصلی مواد ضد خوردگی ساخته می شود. ١-افت فشاربيش از حد در قسمت ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و… از دوزینگ به جهت کلرزنی و تزریق اسید و قلیا و در کل تزریق مقدار مشخصی از سیال به مخازن و استخر ها یا به لوله های ذیل فشار استعمال می شود . شیرهای فشار شکن و مالامال کننده Refill حجم سیال هیدرولیک را کنترل می کنند. در این موقعیت سیال هیدرولیک اضافی از شیر تخلیه خارج می گردد.صفحات کانتور محدب- مقعر می باشد و حرکت رفت و برگشتی دیافراگم را در دست گرفتن می کنند. همینطور وقتی فعالیت مکش به طور موقت و یا دائم به خاطر مسائلی همچون بروز کاویتاسیون و یا بسته شدن ناگهانی شیر مکش و یا هر ادله دیگری قطع شود، این شیر وارد کار می شود و سیال هیدرولیک اضافی وارد مجرا مربوطه می کند. در نتیجه مجرا بیش از حد پر می شود و جهت خودداری از زخم دیافراگم در کورس برگشت، صفحات کانتور مانع حرکت بیش از اندازه دیافراگم می گردند. سیال هیدرولیک و سیال فرآیند از ترک های کاغذ کانتور که به اعتنا طراحی شده اند عبور می نمایند تا در تماس اصلی دیافراگم باشند. ضمن آنکه عبور سیال از داخل آن نیز باعث افت فشار و بالا رفتن NPSH پمپ می شود. برگه کانتور سمت سیال هیدرولیک در ارتفاع عملکرد خود مشکل خاصی ندارد و سیال هیدرولیک به راحتی از در بین رخنه های آن عبور می کند. اما برگه کانتور سمت سیال روند محدودیت هایی از بابت وضعیت سیال دارد. دو برگه کانتور مسیر حرکت دیافراگم را اشراف می کنند. همین ورقه چندین شکاف دارااست که اذن می دهد سیال در تماس اساسی دیافراگم باشد. طرح دیافراگم دیسکی برای گذرگاه سیال از یک دیافراگم تفلونی تشکیل شده میباشد که مانعی دربین سیال پروسه و پیستون می باشد حرکت رفت و برگشتی پیستون به سیال هیدرولیک وارد می شود که سبب حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود.فشار سیال هیدرولیک و فشار سیال پروسه هر دو یکسان است. یک پوشش ترکیبی از تفلون و اینکونل به جهت اطمینان از ماندگاری عمده بر روی فنر پیستون اعمال می شود. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از دوزینگ پمپ تزریق اسید ، شما احتمال دارد می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.