دمپر چیست + انواع آن – پدیده تهویه آذر

برای خطوط تهویه به عمل می رود. دمپرهای تنظیم کننده: همین دمپرها در سیستم های تهویه که به جریان هوای در دست گرفتن شده نیاز دارند، به کار می روند. به مقدار اندکی فراتر است. عرض حجم نیم هلالی مهم عرض داخلی دمپر هوابُریکسان است و همینطور طول آن دارای ارتفاع داخلی دمپر هوا بُر به یک مقدار میباشد . از دمپر گرد کانالی هم برای تنظیم هوای عبوریِ شبکه های هواساز و نیز به جهت مصارفِ خاصی از قبیلِ تهیه و تنظیم مجاریِ دودِ یک‌سری دودکشِ موازیِ موتورخانه که در غایت در یک لاین تجمیع می شوند استفاده می شود که اصلی روشن شدنِ مشعلِ هر دستگاه فعال میشود. دمپر هوا ی گرد فی مابین کانالی هم به صورت گرد به گرد ایجاد می شود که در همین رخ ساختار این دمپر هوا کاملاً گرد خواهد بود.اگر بخواهیم دمپر هوا ی چهارگوش را در دربین نتورک گرد جانمایی کنیم می بایست هر دو طرف دمپر هوا ی چهارگوش را حساس دو تبدیل گرد مجهز و بعد از آن دمپر را به کانال هوا ی گرد متصل کنیم. دمپر هوا ی گردِ فی مابین کانالی هم بصورت گرد به کرد ساخته شود که ساختارِ این دمپر هوا بصورتِ تمام گرد می باشد، ولی درصورتیکه بخواهیم دمپر هوا ی چهار گوش را در میانِ کانال گرد تعبیه کنیم بایستی هردوطرفِ دمپر هو ای چهارگوش را اساسی دو تبدیلِ گرد مجهز وسپس دمپر را به نتورک هوای گرد متصل دمپر نتورک هوا در یخچال فریزر الکترواستیل کنیم. در اینجا ضروری به ذکر می باشد که به جهت کاربرد دمپر ضد حریق می قدرت از یک دمپر موازی اساسی گونه دمپر برقی که به یک سنسور دود و حرارت دارای ارتباط هست هم استفاده نمود. به طور کلی بها دمپر ضدحریق بینِ ۱۵ تا ۲۰ درصد اکثر از بها دمپر های دیگر می باشد. تیغه های دمپر هوا ی گرد بادی باید در برابر فشار هوای عبوری کمترین مقاومت و ایستایی را از خود پیدایش دهد،به این استدلال محصول پره های دمپر گرد شاطری از ورق آلومینیوم از ضخامت ورق در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ میلیمتر فراتر نمی رود.اما جهت قاب یا این که قابِ این دمپر هوا از ورق گالوانیزه دست کم به ضخامت یک میلیمتر به کار گیری می شود. درصورتیکه برای مثال سازه به علل و حالت آب و هوایی به جای به کارگیری از ورق گالوانیزه بخواهیم از آلومینیوم به کارگیری نماییم بنا به تناسبِ اختلافِ قیمتِ آلومینیوم و گالوانیزه بها دمپر نیز تغییر و تحول خواهد یافت و زیرا اصولاً قیمت آلومینیوم از ورق گالوانیزه بالاتر می باشد،لذا نتیجتاً بها دمپر هوای آلومینیومی از ارزش دمپر گالوانیزه نیز تبعاً بالاتر می باشد. همینطور اگر بواسطه رعایتِ مسایلِ بهداشتی و اصولِ مربوط به اتاق های تمیز (کلینروم ها) نیاز به ایجاد دمپر هوا از ورق استیل باشد، قیمت دمپر هوا به مراتب فراتر از نوعِ آلومینیومی و گالوانیزه می رود.