دمپر هوا ی گردِ پروانه ای

ضخامت ورق گالوانیزه ی مصرفی در قابِ بیرونیِ دمپر بادی به طور معمول یک میلیمتر می باشد. ساختارِ ظاهریِ دمپر بادی کلیدی یک فریم حیاتی فریمِ یک طرفه می باشد که حجمِ قابِ دمپر در میان دیوار و پشت حرفه قرار می گیرد و توسطِ فریمِ بیرونی به دیوار تثبیت می شود. تیغه های دمپر هوا ی گرد بادی می بایست در برابر فشار هوای عبوری کمترین مقاومت و ایستایی را از خود بروز دهد،به این برهان کالا پره های دمپر گرد شاطری از ورق آلومینیوم از ضخامت ورق در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ میلیمتر فراتر نمی رود.اما جهت قاب یا این که قابِ همین دمپر هوا از ورق گالوانیزه دست‌کم به ضخامت یک میلیمتر استعمال می شود. معمولا از جنس استیل و آلومینیوم به جهت تولید دمپر هوای برقی ۷و۸ استعمال می شود. ضخامت ورق های بکار رفته در همین مدل دمپر به جهت بعدها ریز و متوسط در حدِ یک میلی متر و به جهت بعد ها بزرگ ۱.۲۵ میلیمتر می باشد. همین دمپر را به این علت موازی می نامند که کل پره های دمپر، ذیل فرمانِ محورِ مرکزی، بصورتِ همسان، در یک جهت و بصورتِ تماما موازی با سرعتِ معادل باز و بسته یا این که تهیه می شوند. باز و بسته کردن و همچنین کنترل میزان جریان هوا توسط دمپر قابلیت پذیر می باشد، همچنین دارای تنظیم تیغه های دمپر امکان تغییر جهت جریان هوا میسر می گردد. دمپر هوای برقیِ موازی توسط یک شفت که به موتور دمپر متصل می شود عملیاتِ گشوده و بسته شدنِ پرّه های دمپر را به دمپر فن کویل انجام می رساند. دمپر هوای برقیِ موازی در دوطرفِ نمای خود حیاتی یک فریمِ سه سانتی می باشد که همین فریم ها نقشِ فلنچ را به جهت هر طرف از دمپر ایفا می کنند و دمپر توسط این قاب ها از دوطرف به فلنچ شبکه های هوا اهمیت پیچ و مهره متصل می شوند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان عمده در آیتم دومپریدون و اسهال لطفا به بازدید از وب سایت ما.