دریچه های چهار طرفه سقفی – تهویه نو

اشکال روزنه سقفی نظیر روزنه های چهارطرفه ، مشبک و حتی انواع روزنه های گرد می توانند در تایل سقفهای کاذب تعبیه و کارگزاری گردند. تا اصلی برگشت هوای سنگین گوشه و کنار به سمت تصفیه منزل های موجود در درون دستگاه هوای رفت جدید ای به جسم سرشار از نشاط منزل ها دمیده شود. همچنین امکان کارگزاشتن به همراه دمپر پروانه ای و همینطور کارگزاشتن از داخل قاب سوای نیاز به ترک پیچ بر روی شکل فریم قابلیت و امکان پذیر دریچه سقفی شاهرخی است. دریچه های سقفی چهار طرفه که توسط موسسه فنی تهویه جدید عرضه می شود، تیغهها به وسیله پین و فنر به قاب روزنه متصل می شوند. از گزاره مواردی است که به خصوص در فصول گرم سال ضرورت متعددی دارد. یک عدد از با ترین مواقعی که در عملیات کارگزاشتن و روش اندازی کولر اساسی بسیار دارد ، انتخاب دریچه مناسب می باشد . چرا که شیرهای در اختیار گرفتن برخی از تجهیزات فنی ساختمان داخل محیط ای قرار دارد که دریچه های بازدید، پرده همین نهانخانه ها بشمار می آید. پلنیوم باکس ها که اکثر دارای ضرایب مهندسی طراحی و ساخته می شوند. روزنه سقفی چهار طرفه اهمیت پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد و خریدار می تواند مطابق نیاز و سلیقه خود هر رنگی را برای آن گزینش کند . از دیر باز تا درحال حاضر ، هر آنچه از دریچه های کولر به یاد آوریم ، همین دریچه های خطی متحرک هوا تهیه بوده است . روزنه بازدید، به طور معمول برای سیستم های تهویه مطبوعی که در سقف کارگزاشتن و پیاده سازی می شوند، طراحی و تعبیه می گردد. شایسته میباشد روزنه های تایلی را که تلفیق بین روزنه های سقفی چهارگوش اساسی روزنه های گرد می باشد را نیز هدیه ای ارزنده به صنعت سقف کاذب ساختمان دانست. همین جور از دریچه های تهویه هوا بر مبنا نیاز مشتریان به دو شکل حیاتی دمپر و هم فارغ از دمپر موجود می باشد. روزنه تایلی با شکل های مختلف اساسی کاربرد ها مختلفی می باشد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دریچه کولر سقفی اصفهان بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.