دریچه سقفی تایلی مکش – گروه صنعتی تهویه اورانوس تولید کننده دریچه سقفی

پلنیوم باکس ها که عمده مهم ضرایب مهندسی طراحی و ساخته می شوند. دریچه تنطیم هوای اسلوت از یک قاب در دورتادورِ خود و تیغه های T شکل در داخلِ و موازی مهم ارتفاع قاب می باشد. دریچه کولر گرد به جهت انتقال هوا جدید از خارج به درون محفظه به کار گیری می شود، همینطور برای تشکیل هوای مطبوع و مطلوب در فضاهای متعدد نظیر سرویس بهداشتی، حمام، راه پله و انبارها به خرید دریچه سقفی فعالیت می رود. مهم ورود هوای تهویه شده به محیط حتمی است هوای فعلی جایگزین و از محفظه بیرون شود. بها دریچه سقف کاذب به رخ استاندارد، ارزانتر از ارزش دریچه مرکب اصلی صفحهی فلت آلومینیومی است. برای مثال ارزش دریچه یک، دو، سه و چهارطرفهی آلومینیومی (با دمپر و سوای دمپر) در مقایسه اساسی ارزش همان روزنه حساس فرآورده آهن، بدون شک وتردید بیشتر است. همین جور دریچه سقفی اساسی ساختارِ پرّه های داخلیِ “یو”شکل باعثِ پرتابِ جریانِ هوا به سه جهتِ متعدد میشود. شایسته هست روزنه های تایلی را که تلفیق در میان دریچه های سقفی چهارگوش اصلی روزنه های گرد می باشد را نیز هدیه ای ارزنده به صنعت سقف کاذب ساختمان دانست. که عمدتاٌ بر بر روی سقف نمایانند، دریچه های تماشا درب گونه ای همگون دارای معماری داخلی ایجاد می گردد که حساس برخورداری از روزنه هایی در حالات مختلف همین قابلیت را پدیدار می سازد. امروزه متخصصان به سراغ ساخت دریچه هایی رفته اند که نیکی تنها به عنوان دمنده سرما کار می نماید بلکه به تیتر دمنده گرما هم در فصل سوز و سرما باشد. دریچه کولر آهنی (یا گالوانیزه)، نیز به شکل دیواری و هم بصورت سقفی در بازار موجود می باشد. همانطور که در شروع مقاله اشاره کردیم، در صورتیکه سیستم نتورک کشی ساختمان بگونه ای طراحی و اجرا شده باشد که کانالهایی که بصورت افقی در سقف وجود داشته باشد، دهانه این انشعاب ها از شیوه سقف کاذب خارج می شوند و یک دریچه های سقفی از جور چهار طرفه (چهارگوش)، گرد، تایلی، سه طرفه، مشبک و یا شمسی به مراد انتقال هوای بهتر، در آن حوزه‌ تعبیه می شود. و عمدتا به دریچه کولر دیواری سفید و یا سقفی سفید آهنی در بازار پر اسم و رسم هستند. لذا جهت از میان بردن انحصار های فوق می قدرت از روزنه های سقفی کلاف دور گشوده به کار گیری نمود. قابلیت پخش هوا درجهت های یکطرفه ، دوطرفه (به صورت ضد و نقیض opposite ویا کنجی corner ) ، سه طرفه و چهار طرفه را دارا می باشند. از متداولترین اشکال آن می اقتدار به دریچه آرمسترانگ کلاف پهن چهار طرفه خرید دریچه سقفی اشاره نمود. روزنه های سقفی آلومینیومی، هم به شکل ساختار واحد در اشکال متفاوت و هم به رخ ساختار ترکیبی (تایلی-گرد)، (تایلی-چهارطرفه)، (تایلی-مشبک) تولید میشوند.