دریچه بازدید داکت اسپلیت

دریچه های داکت اسپلیت در واقع تفاوتی اهمیت دریچه مشاهده رشته کویل ندارد و اصلی همان متریال و بعد ها قابل ساخت هستند. دریچه تماشا چوبی یکی از از گونه های روزنه داکت اسپلیت و دریچه مشاهده تاسیسات می باشد که به مراد پوشش شیرآلات تاسیسات، رشته کویل و رایزرهای ساختمان کارگزاری می شود و دسترسی سرویسکار به همین بخش ها قابلیت و امکان پذیر می سازد. همین حفره ی چهارگوشِ یک و دوردیفه درواقع منفذِ ورود هوای رجوع دریچه بازدید داکت اسپلیت است. درصورتیکه درب روزنه تماشا داکت اسپلیت بصورت لولایی باشد،باید در یک بُعد ازدرب روزنه تماشا داکت اسپلیت از لولا استفاده نمود.در واقع درب دریچه بازدید داکت اسپلیت توسط لولا به فریم وصل و بوسیله قفل زیمنسی، بسته و قفل می گردد. اگر روزنه مشاهده داکت اسپلیت قرار باشد به شکل پیچ از رو کارگزاشتن شود بایستی قبل از عملیات رنگ کاری بر روی نمای فریم به تعداد به اندازه بصورت پرسی جای پیچ تولید شود. روزنه مشاهده داکت اسپلیت پره Z از گزاره دریچه هایی هست که شیارهای ورود هوا به درون گوشه و کنار روزنه تماشا بصورت گریل های پرّه ای دارای طرح خم به شکل Z ساخته می شود. روزنه های بازدید داکت اسپلیت بصورت سفارشی و بر اساس ابعاد مورد نیاز از سمت کارفرما طراحی و ساخته می شوند. دریچههای دیواری بر بر روی دیوار یا این که پیشانی سقف کاذب نصب میشوند. قیمت دریچههای هوای رفت یا بازگشت و دریچههای تماشا اهمیت دقت به جنس و دسته آن قیمت روزنه تماشا داکت اسپلیت مختلف است. روزنه تماشا داکت اسپلیت pvc هم همچون بقیه ی اشکال روزنه بازدید داکت اسپلیت حساس یک فریم که بعنوان فریم هم از آن نام برده می گردد است. تا به امروز، دریچههای تماشا در اشکال نوع و طرحهای متفاوت ساخت می شود که در ادامه یک‌سری نوع از آن ها اسم برده شده است. انواع متفاوتی از دریچههای رفت، رجوع و برگشت و بازدید وجود دارند که هر مورد از آنها متناسب اساسی محل نصب و از حیث طراحی و عملکرد مکانیکی اساسی یکدیگر متفاوتاند. 60 ساخت میشوند. ظواهر زیبا و دکوراتیو بودن آنان سبب شده تا از همین جور روزنه جهت انواع مصارف خانگی، اداری، رستورانها و هتلها بکار گرفته شود. مصارف حساس آنها در پروژههای مسکونی و اداری میباشد. همچنین، هزینه کارگزاری روزنه مشاهده در بعدها ساده حدودا در میان 50،000 تا 100،000 تومان میباشد.