دانلود رایگان کتاب چهار راه به شما کمک می کند تجارت بیشتری داشته باشید

از آنجا که این دستور در اختیار گرفتن مردم بر دولت را به خطر می اندازد، ما باید اساسی چک کردن جنگ کنیم، خواه مخالف سیاست های فعلی دولت باشیم یا این که نه. وقتی قابل انعطاف افزار رایگان/آزاد است، کاربران کنترل می نمایند که چه کاری انجام می دهد. ممکن میباشد سهل وآسان باشد یا این که نه، ولی در هر رخ یک سیستم اجتماعی را به کاربران خویش زور می نماید که آن ها را متفرق و درمانده نگه می دارد. ممکن میباشد آنچه را که پیدا کرده اید دوست نداشته باشید: DRM و چند نقض چهار آزادی. مدرسه ممکن هست به آن ها آدرس آدرس اینترنتی ارائه شده بوسیله Microsoft Office 365 بدهد و از آن ها بخواهد که اهمیت حالت تحمیل شده توسط چاپ کننده موافقت کنند. وضعیت و ضوابط در مورد یک چیز بسیار روشن است: شما به هیچ وجه، به هر وسیله و ذیل هیچ شرایطی مجاز به اشتراک گذاری کتاب الکترونیکی نیستید. مشاهده کنید آیا قبلاً گزارش شده می باشد یا این که خیر. اکثر اوقات وصله هایی به جهت مشکلات در حل انواع ارائه می شود. چنانچه یک مخالف شناخته شده از طرز تلفن یا آدرس اینترنتی با شما حرف کند، شما کاندیدای برچسب زدن به تیتر مخالف هستید. هدف اعلام شده از همین نظارت، «پیشگیری از تروریسم» است. ارزیابی غیرقانونی بوش از مکالمات تلفنی نیز به همین خواسته اشاره کرد. بعضی از آن‌ها را می قدرت حیاتی دستور از شیوه بدور برای گوش دادن به مکالمات کاربر بدون نشان دادن هیچ آرم ای از گوش دادن، بوسیله پلیس 2 و بوسیله اشخاص غیرمجاز فعال کرد. در دست گرفتن اعضا برای این که اعضا کامپیوتر در کار های محاسباتی خود آزادی داشته باشند، بایستی بر قابل انعطاف افزاری که به کار گیری می نمایند کنترل داشته باشند. هدف آن محدود نمودن کارهایی میباشد که اعضا می توانند انجام دهند. آنان حساس ادغام همین فرضیه‌ای نظری مثل «نرم‌افزار مفید را صرفا می‌توان دارای پرداخت پول برنامه‌نویسان بسط داد»، نتیجه می‌گیرند که نرم‌افزار بدون پول هیچ وقت نمی‌تواند وجود داشته باشد. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم اطلاعات بیشتر بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.