دانستني هاي جالب در مورد كفش

2)هنگام گزینش كفش در لحاظ داشتهباشيد انگشتان پايتان مبتلا تغيير موقعیت نشوند و يا كنارههاي پايتان ذیل فشار ناشي از كفش قرار نگيرند. همين گيوه خودمان كفش بسيار محكمي می باشد كه خيلي خنك میباشد و پا از لاي درزهايش به راحتي نفس مي كشد مردم ژاپن نیز با ساقه هاي برنج، براي خودشان كفش درست مي كنند تا بتوانند موقع كار در مزرعه برنج راحت باشند. 6)در مدت زمان بارداري كفشهايي به پا كنيد كه فشار زيادي بر پا و ناحيه پشت شما وارد نكند مانند كفشهاي ریلکس و تختي كه محصول و بافت نرمي دارند. ولی شما اساسی صبر و صبر كفش راحت و میزان پاهاي خود را تعیین كنيد. ولی درهمين قرن، حادثه خيلي مهمي افتاد. هنوز هم در خيلي از كشورها مردمان به دليل گرمي هوا، پابرهنه رویه مي روند، مانند هندي ها، بنگال ها کفش اسپرت پسرانه جدید يا مردمان اوگاندا. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، سبب ساز التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، در صورتی که قصد پياده رويهاي طولاني تر از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر به کارگیری كنيد. دكتر فرزانه تركان درباره نرمش و جابه جا كردن ماهیچه‌ها براي برطرف کردن خستگي پا اظهار داشت: اين حركات باعث جريان خون به نقاط متعدد پا ميشود كه ميتوان مچ پا را به سمت بالا كشيد و نگه داشت. براي نمونه كفش مردم آلاسكا اهمیت عربها فرق دارد حتي آن‌گاه از ظهور اسلام زیرا مسلمانان عقيده دارند پيش از ورود به مسجد بايد كفشهايشان را دربياورند. آن‌گاه از آن، مردمان كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و تمامی كفشها از نظر طول يك شكل شد. از آن به آن‌گاه كفش نیز داخل صنعت هاي ديگر شد. در كفشهايي كه پشت گشوده هستند، هنگام حركت، يك انرژي صرف بيرون نيفتادن آنان از پا مي شود و اين كفشها سبب ساز خستگي بي آیتم مي شوند. 4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا گشوده خواهد كرد يك نادرست محض است. 9) قبل از خريد كفش صد رد صد چندبار آن را امتحان كنيد و مطمئن شويد به پايتان فشار نميآورد. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد کفش اسپرت پسرانه تبریز لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.