خرید اسید آسکوربیک |خرید آسکوربیک اسید |آسکوربیک اسید صنعتی

انستیتوی ملی سرطان ایالات متحده(NCI) نیز اظهار داشت که اسید اسکوربیک ماده ای مغذی میباشد که بدن در هر روز به مقدار یه خرده از آن برای عملکرد و سلامتی نیاز دارد. همینطور ارتقاء مقدار اسید اسکوربیک در بدن افرادی که با کمبود آنزیم گلوکز-۶-فسفات دهیدروژناز هستند هم بواسیر شبانه پاروکسیسمال را ارتقاء دیتا و براین اساس خطر خونریزی گلبول­های قرمز تن را نیز بالا ببرد. دمای پخت حساس حرارت بالا یا این که روزگار پخت طولانی می تواند ویتامین را جداسازی تاثیر آسکوربیک اسید بر کند. اساسی این عمل اسید آسکوربیک به وضعیت اکسید شده تبدیل می شود – یا این که به رخ اسید هیدرواسکوربیک یااسید دهیدرواسکوربیک . اسید اسکوربیک در بارداری به دلیل افت ناگهانی تراز منجر کمبود نسبی ویتامین در خون کودک آن گاه از تولد، ممکن می باشد باعث پیدایش عقب ماندگی در نوزاد شود. کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم فی مابین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. بدون اسید آسکوربیک، کلاژن ساخته شده به وسیله تن برای انجام کارایی خویش ناپایدار است و چند آنزیم دیگر در بدن به صحت کار نمی کنند. براساس نتیجه های حاصله به نظر می رسد ترکیبات آسکوربات و اسیدسالیسیلیک سبب ساز تنظیم مقدار فلاونوئیدها و عمل آنزیمهای آنتی اکسیدان مانند کاتالاز و پراکسیداز در جهت کمتر تنش اکسیداتیو حاصل از کم آبی شده اند لذا به کار گیری از همین ترکیبات در موقعیت تنش خشکی سفارش می شود. تنش خشکی سبب ارتقاء فعالیت آنزیم پراکسیداز در بافت برگی نسبت به شاهد شده است. یک عدد دیگر از نقش های بیوشیمیایی اسید آسکوربیک این است که اصلی اهدای الکترون به واکنش های متعدد آنزیمی و غیر آنزیمی به تیتر یک آنتی اکسیدان (یک ادله کاهنده ) فعالیت می کند. این آنزیم حساس به کار گیری از آسکوربات دارای تبدیل آن به آب (H 2 O) و اکسیژن ، پراکسید هیدروژن اضافی (H 2 O 2 ) را خنثی اسكوربيك اسيد 500 می کند. کافی به تیتر 50 میکرومول در لیتر ، هیپویتامینوز در 23 میکرومول در لیتر و نبود آن در 4/11 میکرومول در لیتر تمجید شده است. به تیتر مثال، جگر نپخته مرغ حاوی 17.9 میلی گرم در 100 گرم میباشد ولی سرخ شدهی آن،به میزان 2.7 میلی گرم کاهش مییابد. آزمایش های منظم مکمل نشان دیتا اند که اسید آسکوربیک مدت دوران سرماخوردگی را کاهش می دهد ، اما همین در یک‌سری آزمایش درمانی تکرار نشده میباشد که انجام شده هست حساس همین وجود ، اهمیت دقت به تأثیر مداوم اسید آسکوربیک بر ارتفاع مدت و شدت سرماخوردگی در مطالعات مکمل منظم ، و هزینه کم و ایمنی ، ممکن می باشد برای بیماران مبتلا به سرماخوردگی آزمایش ارزش آزمایش اسید آسکوربیک برای اسید آسکوربیک موثر باشد آنان “.