خانه هوشمند چیست؟

از همین رو پیشنهاد می‌گردد حتماً در صورتیکه قصد یادگیری فراینده هوشمندسازی منزل را دارید در مرکز ها معتبر و پایین حیث اساتید کاردان و تدریس چشم و همچنین اهمیت کمپانی در پروژههای گوناگون تجربه خویش را بالا ببرید تا حدی که خویش بتوانید صفر تا صد یک خانه هوشمند را پیادهسازی کنید. بعضا از دستگاههای موجود در یک ساختمان هوشمند دارای اتصال به اینترنت به عضو همین اذن را ارائه می کنند تا از شیوه دور، به عملکردهای دستگاه من جمله تهیه دما، تهیه و تنظیم روشنایی و حتی سینمای خانگی دسترسی و آن ها را در دست گرفتن کند. در تصویر تحت یک مثال I/O لیست را تماشا می نمایید که کل ورودی ها و خروجی های دیجیتال و آنالوگ یک تابلو الکتریسیته را معین می کند. سیستمهای منزل هوشمند عمدتا به دو نحوه اجرا میشوند: سیستم های هوشمند سازی بر اساس پروتکل knx و سیستمهای هوشمند سازی بر مبنا پروتکل bus در همین سیستم همگی سرخط های فاز روشنایی، پرده برقی، سرمایشی، گرمایشی به باطن تابلو الکتریسیته مرکزی واحد کشیده شده، بعد از آن از تابلو به دکمه ها، کابل نتورک یا کابل KNX ادامه مسیر خواهد داد. یکی از مهمترین بخش ها در هوشمند سازی خانه، هوشمند نمودن سیستم روشنایی است. هم اکنون به مهمترین نصیب یافتهها میرسیم و آن مقایسه دو جور است. معمولا در مقالات جور معادلات ساختاری شاخصهای برازش به طور تفکیک شده به جهت الگوی سنجشی و ساختاری ارائه نمی شود و بدون اعتنا به ساختار نظری و صرف دادهها یک سر مشق تأیید خانه هوشمند تی ای اس یا رد میشود. در رخ 6 مدل ساختاری دیلارد و شن(2005) آورده شده هست و معین می باشد تهدید آزادی بر واکنش اثر گذاری دارد و ضریب بتا مثبت است. جدول2، شاخصهای برازش الگوهای سنجش و ساختاری الگوی لیندسی (۲۰۰۵) و دیلارد و شن (۲۰۰۵) را نشان می­دهد. به جهت باز‌نگری داده­ها از مدلهای معادلات ساختاری(SEM) و مدلهای نظریه سؤال-پاسخ(IRM) به کار گیری شده است. در رخ ۵ جور ساختاری لیندسی(2005) آورده شده می باشد و معین میباشد تهدید آزادی بر واکنش تاثیر دارااست و ضریب بتا مثبت است.