تربیت و اصول آموزش سگ ها بخش دوم – بیمارستان دامپزشکی درینبیمارستان دامپزشکی درین

کدام نژاد سگ مطلوب آپارتمان است؟ اگر شما پاپی مناسبی تهیه نمایید که از یک نژاد قابل اعتماد باشد، انس گرفتن و تربیتپذیری آن به طور هماهنگی انجام خواهد شد چرا که وی اهمیت مادر و خواهران و برادران خویش روابط اجتماعی لطف داشته و در قبال مهرورزی بیشتری از جانب شما به یک حیوان جا افتاده که به سادگی اساسی نحوه زندگی خانواده شما انطباق پیدا می‌کند تبدیل خواهد شد. نسبت به قبلی عمده لجاجت می کنند و نسبت به عادت های روزانه خویش عمده وابستگی نشان می دهند. همچنین محل جغرافیایی اجداد سگ های امروزی هم نامشخص است. تحقیقی در سال 2014 نشان می دهد که تبار سگ ها ۲۷ تا ۴۰ هزار سال پیش از گرگ خاکستری قطع شده میباشد البته اهلی شدن آن ها در آن روزگار اتفاق نیفتاده زیرا هیچ یک از جمعیت های امروزی گرگ خاکستری، نیای مستقیم سگ ها نیستند. سگ های پیر، مبتلا کمتر حس شنوایی و یا این که حتی ناشنوایی می شوند. همین به معنا آن هست که نسل سگ ها به جمعیتی از گرگها می برسد که نسل نوع وحشی آن ها هم اکنون منقرض شده است. سگ هایی که به این سن رسیده اند محیطی راحت و آهسته را به جهت خویش ترجیح می دهند و اکثر آن ها در این بازه زمانی در اکنون خواب و استراحت هستند، بخصوص در زمستان ساعت ها در گوشه و کنار های گرمی چون کنار رادیاتور استراحت کرده یا می خوابند. سگ اول حیوانی است که به دست بشر اهلی شده هست و تفاوتهای ظاهری و رفتاری متعددی در دسته های همین حیوان چشم می­شود (Pang et al., 2009; Ardalan et al., 2011; Ardalan, فروش سگ صفادشت 2012). سگ­های اهلی (Canis familaris) همواره عزیزان و ملازمان مهربانی به جهت انسان­ها بوده­اند. از سن ۷، ۸ سالگی کم قلیل موقعیت افتادگی و کمتر عمل در آن ها چشم می شود. و ولی نگاهی بیندازیم به قیمت سگ های خانگی در سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن مهم سال ۱۴۰۰بعد از ارتقا قیمت دلار. طریقه آموختن : در آغاز زنجیرقلاده را زیرپای خود قراردهید بطوریکه بتوانید درموقع لزوم زنجیررا بالا وپایین بکشید سپس اهمیت یک دست زنجیررا آرام بکشید وبا کف دست دیگرحیوان را بطرف زمین (حالت خوابیدن) خم وهدایت فرمائید ودراین موقع تماما واضح حساس آهنگی محکم بگوئید: بخواب ۰۰۰ بخواب زمانی حیوان خوابید اورا بهمین وضعیت نوازش کنید واگرحیوان طغیان می نماید بایستی اورا قدری آرام بطرف زمین فشاردهید وپنجه های جلویش را بطرف خویش درازکنید وبه این قراربایستی همین تمرین را مکرراجرا نمائید.