تحقیق در مورد عایق الکتریکی

این مورد قضیه منجر می گردد کمترین زخم به کفپوش وارد شود. خاصیت الکتریکی نایلونها محدود به کاربرد آنان در فرکانسهای کم می‌گردد چون این پلاستیک مهم گروههای قطبی است. حیاتی این عمل در درمقابل شوکهای الکتریکی که از نحوه پا و اتصال به زمین ایجاد می‌شود نگهداری می شوند. افرادی که در معرض خطر هستند بایستی روی کفپوش عایق برق قرار بگیرند. و عملاً جریان الکتریسیته قدرتمند به عبور عایق های الکتریکی جامد از بدن نیست. به عبارت دیگر برق گرفتگی زمانی رخداد می افتد که فرد به تیتر بخشی از مدار الکتریکی ، جریان برق را از خود عبور دهد. همینطور به دلیل خاصیت دی الکتریک پر رنگ و بی اثری شیمیایی آن با ارزش است، که آن را به یک انتخاب قابل اعتماد در کاربردهایی تبدیل می کند که ممکن است در معرض قرار گرفتن طولانی مدت در معرض رطوبت، UV، ازن، آب و هوای سخت یا تشعشع باشد. تجهیزاتی که جرم ذرات آب در آن ها به جهت مدت طولانی ادامه داراست و برق آن ها مرتباً انقطاع و وصل می شود. همین ماده متشکل از سیلیکات، آلومینیوم، پتاسیم و منگنز و آب و آهن است. به این ترتیب از جان انسان در برابر الکتریسیته گرفتگی ، سوختگی های شدید و حتی فوت ناشی از الکتریسیته گرفتگی حفظ می شود. هنگامیکه کفپوش عایق برق در ذیل پای فرد می باشد همین مدار الکتریکی قطع می شود. همین مبادرت حفاظتی به جهت دوری از تماس هم‌زمان اصلی قسمت های هادی (اعم از هادی های در دسترس تجهيزات و هادی های بیگانه است که می توانند در اثر خراب شدن عایق بندی پایه، پتانسیل متمایز داشته باشند. کفپوش عایق الکتریکی می بایست در مکانهایی که پرسنل بصورت ایستاده مقابل تجهیزات الکتریسیته مشغول به عمل میباشند آیتم استعمال قرار گیرد. برای حفظ از پاها کفش های دی الکتریک (کفش ایمنی غیر فلزی) یا این که کفش های ایمنی ضد برق اساسی کف و پاشنه های غیر رسانا و مقاوم در برابر ضربه ساخته می شوند. ترانسفورماتورهای برق و کابل های فشار کار کشته از نیتروژن به عنوان عایق به کارگیری می کنند.