بوریک اسید – شرکت بیسموت

وقتی که از این اسید به شکل کود روی برگ ها به کار گیری می شود، ابتدا اسید بوریک می بایست در آب حل شود و به طور یکنواخت بر روی گیاه اسپری شود. در آغاز بایستی اسید هیدروکلریدیک و بوراکس را به شکل قطع در آب حل میگردند و آن گاه هر دو محلول را باهم ترکیب گردد و پس از آن محلول بایستی سرد گردد.در همین رخ کریستال های اسید بوریک تشکیل می گردد که به جهت تفکیک نمودن اسید بوریک از محلول می بایست آن را از فیلتر عبور دیتا اسید بوریک گرانول شود. او‌لین کاربرد اسید بوریک در صنعت در راستا ایجاد فایبرگلاس تک حرفه ای هست که به طور معمول به آن پارچه فایبرگلاس گفته می شود. اسید بوریک اولی بار در ایالات متحده به تیتر حشره کش به جهت کنترل سوسک، موریانه، مورچه، کک و بخش اعظمی از حشرات دیگر در ایالات متحده تصویب شد. ارزش خرید کردن و فروش اسید بوریک برحسب درصد آن در بازار مختلف میباشد و شما می توانید از نحوه شرکت های معتبری که در ادامه معرفی می شوند، دارای بهترین قیمت، مبادرت به خرید کردن اسید بوریک نمایید. اهمیت همین وجود خاکهایی که به شدت اسیدی هستند (دارای pH کاهش از 5.0) به ادله وا کنش مواد معدنی خاک مانند اکسید آلومینیوم و آهن می توانند حیاتی بور کم باشند. میزان بور استفاده شده در خاک به تیتر کود دارای توجه به کاربرد، مقدار باران، آهک های خاک، مواد آلی و مهمتر از کلیه دسته گیاه متفاوت است. اسید بوریک به جز داروها در گونه های لوازم آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد. حیاتی دقت به این خواص ذکر شده به جهت اسید بوریک از آن در مبلمان و اثاثیه چوبی، تشک ها، اشکال عایق و گچ کاری ها به کارگیری می شود. همجوشی اوره اهمیت B (OH) 3، در جو آمونیاک در 800 – 1200 K به نیترید بور می دهد. اسید بوریک حساس حرارت 373 K اسید متابولیک و در 413 K اسید تترابوریک می دهد. اسید متابوریک یک جامد کریستالی سفید و مکعبی است و صرفا کمی در آب قابل حل است.