انواع دریچه هوا مخصوص تهویه و کانال

جهت تعمیر و از بین بردن عیب دریچه آئورت، جراحان ممکن می باشد بافت های پره ای دریچه ها را از نیز قطع کنند. همین تست همچنین می تواند مقدار فشار موجود در بخش های مختلف قلب را نیز میزان گیری کند. چه درمانهایی را توصیه می نمایید؟ دکتر شما در آیتم فواید و خطرات هر کدام از انواع روزنه به شما توضیح داده و مطلوب ترین خط مش به جهت حالت شما را /توصیه خواهد کرد. معالجه تنگی دریچه آئورت مهم بالون والوولوپلاستی آئورت روشی میباشد که از روش پوست انجام می شود. طبی که همین فرآیند را انجام می دهد، سپس بالن را باد می کند تا سبب ساز گشوده شدن دریچه آئورت مریض شود. فشار ناشی از تنگی روزنه میترال قلب، سبب ساز به تبارک شدن دهلیز چپ قلبتان می شود. مثلا، وقتی که لخته خون یکی از رگهای مغز را مسدود نماید، منجر به سکته مغزی خواهد شد. زمانی دکتر معالج اهمیت استفاده از استتوسکوپ به صدای قلب گوش می دهد، ممکن میباشد صدای را بشنود که گویی برگچه های روزنه به عقب برگردد و به دنبال آن یک صدای دیگردر سرانجام جریان خون مجدد به دهلیز تولید شود. این بخش از نظر رخ و بعد ها و طریقه خروج هوا کلیدی رخ های مختلفی می باشند. همین مراحل می تواند تنگی دریچه آئورت را در نوزادان و کودکان معالجه کند. به این خاطر هست که پزشکان این شیوه را ترجیحاً به تیتر اولین آیتم درمانی مد نظر قرار نمیگیرند. کمیشوروتومی اکثر اوقات به جهت بیمارانی تجویز می‌شود که در واقع کاندید والوپلاستی میباشند ولی در گیر شرایطی مانند ترومبوز دهلیز چپ، رسوبات کلسیمی در قلب یا این که نارسایی روزنه میترال میباشند و به همین خاطر نمیتوانند فعالیت والوپلاستی را انجام دهند. به جهت کارگزاری این دریچه کولر از پیچ خودکار یا این که پیچ چوبی به کار گیری می‌شود . هر یک از همین دریچهها بهواسطهی باز و بستهکردن لتها یا این که برگچههایشان، جریان خون را کنترل میکنند. رجوع و برگشت شدید دریچه میترال در غایت می تواند منجر نارسایی قلبی شود و مانع از پمپاژ مؤثر خون بوسیله قلب شود. درصد کمی از اشخاص دچار به افتادگی دریچه میترال MVP شدید دارا‌هستند که تهیدست دریچه خطی کرج به درمان است. دارای این درحال حاضر روزنه آئورت معمولا مجدد در بزرگسالانی که همین فعالیت را انجام داده اند تنگ می شود پس این عموما صرفا در بزرگسالانی انجام می شود که قدرت انجام عمل جراحی را ندارند و یا منتظر یک عمل جراحی ردوبدل دریچه آئورت هستند چرا که به طور معمول نیاز به فرایند های اضافی جهت معالجه تنگی در ارتفاع زمان دارند.