آموزش بازی مافیا، معرفی نقش ها و قوانین بازی – مایکت

درصورتیکه جوکر توسط رایگیری از بازی خارج شود برنده بازی است ولی زیرا شرط پیروزی راحتی دارااست ، گاد می تواند ادامه بازی را انجام دهد که تیم دوم و سوم بازی نیز مشخص شود. بایستی مطمئن باشد کسی را که هدف قرار می دهد مافیا باشد چون در صورتی که به نادرست شهروند را مورد هدف قرار دهد، خودش از بازی خارج می شود. رشته ای هرشب میتواند به یک مافیا شلیک نماید ولی حساس شلیک نادرست به شهروندان خودش از بازی خارج میشود. این نقش در بازی مافیای کانال تندرست وجود دارد. این نقش در بازی شب مافیا، شب های مافیای فیلیمو وجود دارد. یعنی از گرداننده بخواهد که فردا در فاز روز، بگوید کسانی که تا کنون از بازی بیرون شدهاند، چه نقشهایی داشتهاند (این نقش استعلامی، در بعضا نسخه بر عهده گورکن است). هر شب یک نفر را انتخاب مینماید و آن فرد در فاز روز حق صحبت نمودن ندارد و به اصطلاح لال میشود. در این صورت موکل در فاز روز از هر مدل رایگیری که بر مقابل او باشد ، مصون است. را نمی تواند تبدیل کند.شهروندی که فراماسون شود دیگر از طرف یاکوزا قابل تبدیل نمیباشد.یاکوزا در صورتی که در فاز شب فداکاری نماید و به عبارتی شب دکتر معالج نیز او را سیو نماید ، تبدیل انجام خواهد شد و یاکوزا نیز زنده میماند. او را هم همانند پدرخوانده فقط در فاز روز و در رایگیری می توان از بازی حذف کرد. در فاز شب کلیدی ندای گاد گروه مافیا همراه او بیدار می شوند و در صورت تمایل می تواند خود را به تیتر مدیریت به مجموعه خویش معرفی کند. به این صورت که آن گاه از این‌که با گروه مافیا بیدار شد ، به طور انقطاع هم بیدار می‌شود و استعلام فردی را میگیرد. شخصی که لال می‌شود نمیتواند به کسی رای دهد البته دیگران میتوانند به او رای بدهند و حتی در زمانه دفاعیه هم حق صحبت نمودن ندارد. ناتاشا خودش را هم میتواند لال کند. کمینگر : از اعضای مجموعه مافیا میباشد که آنگاه از بیدار شدن دارای مجموعه مافیا به طور جداگانه نیز بیدار می‌گردد و دو نفر را انتخاب میکند. مافیای دو رای : فردی است که آن‌گاه از بیدار شدن دارای گروه پدرخوانده به طور جداگانه بیدار میشود و شخصی را تعیین میکند. به جهت همین که از گونه های داستان های بازی فکری شب مافیا بتوانید سربلند خارج بیایید تا قبل از این راهکار دادیم و آن امتحان سناریوهای گوناگون بازی مافیا در گروهی می باشد که همیشه اهمیت آن بازی میکنید. یاکوزا دقیقا همانند یک مافیای بی آلایش کار میکند و فقط در شرایطی که احساس خطر بر بر روی حذف خودش در فاز شب داشته باشد ، به جهت تیمش از خودگذشتگی کرده و قتل نفس می‌نماید و یکی از شهروندان را به مافیا تبدیل میکند. همانطور که اشاره کردیم، بازی مافیا در دو فاز شب و روز انجام می گردد و در آن بایستی نقش های درمقابل را حدس زده و به حذف آن ها بپردازیم. نکته ۱ : در حالتی که ناتاشا کابوی را سایلنت نماید کابوی نمیتواند از ابیلیتی خود در فاز روز استفاده کند. چنانچه در فاز شب بیرون شود ، موفق نمیشود. شهروند بی آلایش : شهروندی می باشد که قدرتی ندارد و در فاز شب نیز بیدار نمیشود. گرگ آلفا به تیتر مافیای مستقل در فاز شب بیدار میگردد و یک نفر را گزینش می کند و میخوابد. اگر کارآگاه را تعیین کند، استعلام او برعکس خواهد بود. در واقع در صورتی که شما تروریست بودید و در هنگام رای گیری روزانه، تصمیم گرفته شد که حذف شوید، شما میتوانید یکی از از بازیکنان را هم اهمیت خویش به ذیل بکشید و او را از روند بازی کنار بزنید، همین عمل سبب می‌شود که این نقش مضاعف اهمیت باشد و درصورتیکه بتواند خودش را تا میانه های بازی حفظ کند، یاری بزرگی به مجموعه مافیا کرده است. اَکت شب محدود به اعضای تیم مافیا نمیشه. بردگیم شب مافیا توسط شرکت “جواهری” ارائه شده که به رخ انحصاری آن را عرضه کرده. درصورتیکه در فاز شب نماینده قانونی وکالت یک عدد از اعضای مافیا را گرفته باشد ، در آن شب استعلام آن مافیا به جهت کاراگاه منفی می آید. مجموعه مافیا از اشخاص متمایز تشکیل میشود و هر کدام قابلیت و امکان ویژه ای دارند، قدرتمند ترین شخصیتی که در همین مجموعه حضور دارد، پدرخوانده هست و بعد نقش هایی مانند تروریست، گفتمان کننده، پزشک معالج (پزشک تیم در جبهه منفی که جز نقش های فرعی است) و مافیای معمولی جزئی از همین مجموعه شیطانی میباشند که می خواهند شهر را به سلطه خود در بیاورند. این مبادرت وکیل می بایست تلاش شود که به جهت تیم مافیا و پدرخوانده انجام شود ولی ممکن میباشد وکیل برای رد گم کنی یک عدد شهروندان را هم موکل خود نماید که شهروندان به کسی که موکل شده مشکوک شوند و در روز آن گاه برای حذف او رای بازی مافیا جریانش چیه دهند. در صورتی که در فاز روز به وسیله رایگیری اعدام شود ، یکی را تعیین می نماید که همراه مهم او بیرون شود و به اصطلاح او را ترور میکند. مجدد بازی در فاز روز ادامه پیدا می‌کند و این مراحل تا نقطه نهایی بازی و موفقیت مافیا(برابری تعداد شهروندان و مافیا ) و یا این که موفقیت شهروندان (کشته شدن تمام مافیا ها) ادامه دارد . هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با بازی مافیا ب چ شکل است وب وبسایت خود باشید.