آشنایی با کربنات پتاسیم و کاربردهای آن

بی کربنات پتاسیم به عنوان افزودنی در شراب سازی و پایه در غذا به استدلال میزان اسیدیته متعادل مصرف می شود. بی کربنات پتاسیم به تیتر افزودنی در شراب سازی و شالوده در طعام به استدلال میزان اسیدیته متعادل مصرف میشود. مصرف غذا گاوها به صورت روزمره اندازهگیری شد. در آخرها قرن ۱۸، قبل از این که پودر نانوایی کشف شود، از آن در پخت پر سرعت نان ها استفاده می شد. مجموعه ما توانمند به ارائه همین ماده ارزشمند بصورت پودر و یا محلول می باشد . در تولید پودر کاکائو به مراد تنظیم پی اچ مورد به کارگیری قرار می گیرد و همچنین باعث افزایش عطر کاکائو می شود. در حالی که عمده پتاس در اشکال کودها به کار گیری می شود، هدف ها غیر کشاورزی زیادی هم برای این عنصر وجود دارد. این ماده همچنین در فرایند ایجاد کشمش سبز کاربرد دارااست و از ترکیب پتاسیم کربنات و روغن و آب به جهت فراهم سازی انگور برای خشک نمودن به کار گیری می شود. آب انحلال پذیر می باشد (در اتانول انحلال پذیر نیست) و محلولی اکیداً بازی تشکیل می دهد. همین ماده به عنوان نمگیر به جهت ترکیبات اسیدی مطلوب نمی باشد البته به جهت خشک نمودن فاز ارگانیک حتی در صورت وجود یه خرده ناخالصی اسیدی موثر خواهد بود.این ترکیب ممکن می باشد برای خشک نمودن بعضی از کتون ها، الکل ها و آمین ها قبل از تقطیر مورد به کار گیری قرار بگیرد. این ساختار به طور معمول به منظور آزاد سازی کربن دی اکسید در پختن غذاها به کار گیری می شود, جهت خاموش کردن آتش در صنعت مواد خاموش کننده آتش در شیمی خشک, به عنوان یک معرف و به عنوان یک بافر کار کشته در داروسازی مصرف می شود. جهت تصویب سفارش کافیست حیاتی ما تماس بگیرین. در تماس اهمیت پوست ، چشم و دستگاه تنفسی می تواند منجر تحریک شود. امروزه طریق های دیگری نیز به جهت ساخت این ماده اجرا می شود که اهمیت استفاد از راکتورهای بستر سیال، آب ساخت نمی شود. همین ماده فقط دلیل خاموش کننده در نحوه شیمی خشک است که توسط سازمان آتشنشانی میان المللی برای خاموش نمودن آتش سوزی های حاصل از سقوط هواپیماها در فرودگاه ها مورد تایید واقع شده است. در قبلی نمک تارتار یا به عبارتی پتاسیم کربنات را از روش حرارت دادن پتاس در یک کوره به خواسته حذف ناخالصی ها ایجاد می کردند. ولی بعداً به عامل طعم تلخ آن کربنات پتاسیم را جایگزین آن کردند. تاثیر بی کربنات پتاسیم در فرونشانی آتش نسبت به سدیم بی کربنات یک‌سری برابر بخش اعظم می باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اساسی کربنات پتاسیم خوراکی وب تارنما خود باشید.