مهره ماراصل در منابع مذهبی

حسن صفرزاده ، کارشناس مسائل مذهبی ، مهره ماراصل این سایت در مورد صحت تأثیرات مهره های مار در منابع مذهبی به ایمنا گفت: “داشتن مهره های مار برای جلب عشق یا حل مشکلات و مواردی از این دست در هیچ منبع ذکر نشده است. معتبر شرعی است و برای حل مشکلات زندگی دور از منطق است. بیایید به سراغ چنین خرافاتی برویم ، زیرا افرادی که در این زمینه کار می کنند فقط ادعاهای بی اساس و به دور از عقل و دین دارند ، اعتماد به آنها نشانه فاصله گرفتن از دانش ، دانش و امور دینی.

وی گفت: “این همه ادعای اثبات نشده و غیر منطقی است.” در اسرع وقت مشکلات خود را برطرف کنید ، اگر این حساب ها تاثیری داشت ، خود فروشنده مجبور بود تمام مشکلات خود را با داشتن حساب حل کند.

صفرزاده با اشاره به اینکه رامال ها با دروغ و حیله گری مغازه ای را برای منافع شخصی مهره ماراصل خود باز کرده اند خاطرنشان کرد: این افراد از ابزارهای مختلفی مانند فضای مجازی برای گسترش خرافات و گرم کردن بازار خود استفاده می کنند تا این کار را برای افراد عادی راحت تر کنند. با بیرون آوردن بازار جامعه ای که با خرافات رشد می کند به راحتی گول می خورد.

وی با تأکید بر اینکه مردم باید بفهمند اگر مشکلی دارند ، باید آن را با قدرت فکری که خداوند به آنها اعطا کرده حل کنند ، می افزاید: بسیاری از روش ها مانند کمک گرفتن از آیات قرآن و روایات معتبر مربوط به این موضوع ، باید باید انجام شود تا گرایش مردم مهره ماراصل به این موضوعات به تدریج به صفر برسد ، البته رسانه ها ، نویسندگان و هنرمندان نیز در آگاهی بخشی به افراد جامعه نقش بسزایی دارند و هرگز نباید آنها را نادیده گرفت. نفوذ این افراد در این زمینه

 

افزایش کلاهبرداری ناشی از کلاهبرداری و فروش حساب در فضای مجازی

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی ، رئیس پلیس FATA در استان اصفهان نیز در مورد خرید و فروش حساب های مار در فضای مجازی می گوید: فالگیری ، دعا نویسی و فالگیری و همچنین مهره ماراصل فروش حساب ها مارها در فضای مجازی در حال افزایش است و دلیل اصلی آن استقبال شهروندان است. هستند.

وی در ادامه گفت که بیشتر فعالیت های فالگیری و فالگیری و همچنین فروش حساب های مار ، کلاهبرداری است – آنها می توانند مهره ماراصل برخی از جملات را برای کاربران بنویسند و تا حدی برای کاربران ارسال کنند ، اما در نهایت این اقدامات منجر به کلاهبرداری و ما شکایات زیادی داشتیم

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه برخی از شهروندان مهره ماراصل به دلیل اعتقادات ناسالم به این کلاهبرداران نزدیک می شوند ، ادامه داد: هوشیاری شهروندان در این زمینه برای جلوگیری از افتادن آنها در دام این کلاهبرداران ضروری است.