علت استفاده از هدرز چیست؟

همین قطعه یک عدد از اسباب و اثاث های افتر مارکت است که خیلی ها دیتاها زیادی از کارکرد هدرز نمی دانند، در ادامه از نقش هدرز در وسیله نقیله موتوری و همین که اهمیت داشتن این قطعه بر بر روی این اتومبیل و انجام دادن ریمپ چه تاثیراتی خواهد داشت را خواهیم گفت. نشستن پشت تی یو 5، ممکن می باشد پاره ای گولزننده باشد و توجه شما را نسبت به جزئیات کمتر دهد؛ زیرا همین اتومبیل آوازه زیادی دارااست و بعضی از خریداران تحت تاثیر این مسئله در روزهای ابتدایی خرید، انتظار فراوانی از همین سدان ایرانیزه دارند. البته در مقایسه قیمتهای روز گذشته دارای امروز متوجه شدیم که بعضی نوع های پژو پارس ال ایکس (تیو فایو) تا ۸۸ صدم % نیز کمتر بها داشتهاند البته در مجموع، قیمتها نسبت به هفته پیش صعودی گزارش میشود. هدرز همان منیفلد دود هست ، البته جنسش نظیر منیفلد کنونی که بر روی موتور اتومبیل شما کارگزاشتن هست از چدن نمی باشد. کیتهای مکش هوا به علت قرارگیری در مسیر جریان آزاد هوا و همینطور فضایی دورتر از موتور خودرو، علاوه بر افزایش حجم هوای ورودی، هوایی خنکتر نسبت به شرایط قبل را به سمت پیشرانه ماشین میفرستند. همینطور بایستی گفت که اکثری از اشخاص میباشند که به دنبال شیوهای برای ایجاد صدا از اگزوز خودروی خویش هستند؛ بهترین راهحل برای این افراد را می توان به کار گیری از هدرز در نظر گرفت، اما بایستی گفت Headers نمیتواند صدای چندان بلندی تولید کند، ولی همان صدای تولیدی و قلیل را میتوان یکصدای خوشایند در نظر گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از با ویژهای برخوردار است. منیفولد چدنی، استاندارد پیشرانه طبق معمول به طریق ریختهگری ایجاد می گردد و به این استدلال از سطح درونی ناصاف و زبری برخوردار است که در مراحل خروج گازهای آلاینده از فضای احتراق اخلال ساخت میکنند، البته هدرز به شیوه خم کاری ظریف لولهها رخ می‌گیرد و مهم ساختار یکنواخت و صیقلی خود، موجب خروج آسانتر گازهای آلاینده، تنفس خوب تر پیشرانه، ارتقا اقتدار و کمتر مصرف سوخت میشود، ولی میزان کمتر مصرف سوخت در ازای افزایش توان موتور چندان چشمگیر نمی باشد و از این رو از هدرز غالباً به تیتر یک قطعه عملکردی و تیونینگ یاد میشود. منیفولد چدنی ، استاندارد پیشرانه به طور معمول به طریق ریخته گری ایجاد می شود و به این عامل از سطح درونی ناصاف و زبری برخوردار می باشد که در فرایند خروج گاز های آلاینده از فضای احتراق اخلال ایجاد می کنند ، ولی هدرز به طرز خم کاری ظریف لوله ها صورت می گیرد و حیاتی ساختار یک نواخت و صیقلی خویش ، موجب خروج آسان تر گاز های آلاینده ، تنفس خوب تر پیشرانه ، ارتقا اقتدار و کاهش مصرف سوخت می شود ، البته میزان کاهش مصرف سوخت در ازای ارتقاء قدرت موتور چندان دیده گیر نمی باشد و از همین رو از هدرز غالبا به عنوان یک قطعه عملکرد و تیونینگ یاد خواهد شد . عایق سازی هدرز بصورت کلی سبب ساز به کاهش دمای فضای باطن کاپوت و اطراف موتور شده و این مورد قضیه در راندمان موتور تاثیر مثبت داشته و هوای خنک تری وارد موتور خواهد شد اما استدلال با عایق کاری مسیر خروجی دوری از کمتر سرعت گاز های خروجی می باشد، هنگامی که گاز های خروجی از بلوک موتور ماشین بیرون می شوند به مرور در اکنون از دست دادن دما و حجم میباشند که اساسی عایق کاری هدرز، ضمن متعادل ساختن حرارت در کل طول مسیر، اساسی محافظت دمای گاز های خروجی مانع از کمتر حجم و فشار خروج آن ها خواهید شد. JEGS، AEM، pectre Performance و k&n از معروفترین شرکت های سازنده کیت مکش هوا (Air Intake Systems) در جهان هستند؛ اما از آنجایی که موسسه ها سازنده بر پایه مشخصات موتور و فضای قرارگیری آن قابلیت طراحی هدرزی جداگانه را دارند، شرکت ها بخش اعظمی میتوانند هدرز را تولید کنند. در عمده خودروها، به علت قرارگیری محل مکش هوا در نزدیکی موتور، دمای هوای ورودی نسبت به گوشه و کنار فراتر میرود و مطابق آنچه گفتیم، همین مورد قضیه باعث کمتر حجمی هوا میشود که درنهایت، توان نهچندان رضایتبخشی از این فرایند حاصل میشود. هدرز سبب کاهش میزان افت راندمانی می‌شود که توسط مانیفولد دود صورت میدهد. به همین دلیل می باشد که اکثری از رانندگان متوجه می شوند موتور اهمیت هدر توان و گشتاور بیشتری دارد. به طوری که مصرف سوخت اندکی کاهش پیدا کرده و اقتدار موتور و شتاب اکثر میشود. کیت مکش هوا، راهحلی به جهت مکش هوای بخش اعظم از بیرون، به جهت عبور از فیلتر و ورود به سیستم سوخت در ماشین است. سیستم ورودی هوا در خودرو، نقش مهمی در روش کارایی موتور دارد و یکی از اصلیترین بخشهای تنفس پیشرانه، این عبور جریان هوا است؛ از سوی دیگر، هوای واردشده به موتور، باید عاری از هرگونه ریزگرد باشد؛ چون ورود ریزگردها به باطن موتور، سبب کاهش طول قدمت آن وایر شمع تیوفایو میشود. از طرف دیگر، به کارگیری از این فیلتر، مانعی بر سر شیوه عبور جریان هوا ایجاد می کند و از شدت جریان آن، تا حد زیادی میکاهد. این حالت در خودرو، شبیه ماسکزدن است که منجر می گردد تنفس، کندتر و سختتر از شرایط معمولی انجام گیرد و دقیقا شبیه شرایطی هست که یک فیلتر هوا به جهت عبور جریان هوا در پیشرانه ساخت میکند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان اکثر در آیتم میل لنگ تیوفایو لطفا به تماشا از وب تارنما ما.