سفیر سوریه در تهران بیان کرد تجاوز به سوریه با شکست ابزارهاى تروریستى تکفیرى غرب در غوطه شرقى و سایر مناطق مرتبط است

درحال بارگذاري ....