روحانی: اجتماع نمایشی در عربستان سعودی هیچ ارزشی نداشت

درحال بارگذاري ....