تصاویر تاریخی از حضور امام خمینی(ره) پای صندوق رأی

درحال بارگذاري ....