برجام، وحشتناک است/ ایران به جای تشکر کردن، جسور شده است

درحال بارگذاري ....